Mordet på Olof Palme.

1987-01-13 00:00:00870113_000160Senast uppdaterad 2022-08-08

Algernon söker upp Holgersson vid handelsavdelningen.

Måndagen den 12 januari uppsökte Algernon Holgersson och bad om ett sammanträffande i ett angeläget ärende. Eftersom Holgersson var upptagen den dagen beslöt de att träffas följande dag.

Vid samtalet den 13 januari berättade Algernon för Holgersson att han år 1982 fick kännedom om att en 40 nm luftvärnskanon skulle levereras från Bofors till Oman via det brittiska varvet Brooke Marine och att han trots detta inte ingripit eller informerat handelsministern. Han sade sig ha dåligt samveteför detta och ville diskutera den situation som uppstått. Han förnekade kännedom om andra olagliga vapenaffärer. Han berättade också att han trodde att han kommit på vilken affär som Göthlin syftade på när han talade om ammunition till Oman men påstod sig ha papper på att han sagt att en sådan affär inte kunde tillåtas. Holgersson och Algernon var på det klara med att den uppkomna situationen var allvarlig och att departementsledningen och förundersökningsledaren måste underrättas. De beslöt att fortsätta samtalet och ta kontakt med departementsledningen. De gjorde ett försök att få träffa utrikeshandelsministern följande dag men då hon hade förhinder kom de överens om att ta upp ärendet med henne vid ett internat i Vålådalen som handelsavdelningen anordnat för sin chefspersonal under det instundande veckoslutet.

lagen.nu: SOU 1988:15 Medborgarkommissionens rapport om svensk vapenexport.


Algernon i möte med Bofors.
Algernon omkommer på T-Centralen.