Mordet på Olof Palme.

1987-01-15 00:00:00870115_000160Senast uppdaterad 2022-08-08

Algernon omkommer på T-Centralen.

Algernon omkom när han föll framför ett tåg vid T-Centralen i Stockholms tunnelbana klockan 17:54 den 15 januari 1987. Tidigare samma dag hade Algernon haft ett möte med Nobel Industriers koncernchef Anders G. Carlberg. Under samtalet hade Carlberg berättat för Algernon om att en intern undersökning visat att det förekommit smuggling. Algernon hamnade då i en lojalitetskonflikt. Eftersom han var en nyckelperson i utredningen av Boforsaffären, spekulerades det i om han hade blivit knuffad. Polisen valde även att inleda en brottsutredning då bland andra tågföraren bevittnat hur Algernon fallit baklänges ned på spåret. Kammaråklagare Torsten Wolff lade ned utredningen den 11 mars 1987.

Carl Fredrik Algernons död. Krigsmaterielinspektören Carl Fredrik Algernons död berörs på flera ställen i avsnittet men behandlas främst i två uppslag.

I juni 1988 har PU registrerat tre handlingar från Boforsutredningen rörande Algernons död. Två av dem innehåller uppgifter som utredningsmannen Bengt P erhållit vid samtal med byråchefen Christer Ekberg vid säkerhetspolisen i oktober 1987. I den första handlingen redogör Christer Ekberg för hur han den 15 januari 1987 kl. 21.00 i egenskap av jourhavande polischef vid säkerhetspolisen meddelades att Algernon omkommit vid T-Centralen. Han hade ringt upp såväl Carl Johan Åberg som Jörgen Holgersson och senare samma kväll sammanträffat med Holgersson och tekniker i UDH:s lokaler. Man hade företagit en ytlig teknisk undersökning av Algernons tjänsterum och därefter förseglat dörren. Dagen därpå hade en noggrannare undersökning ägt rum. Därefter hade ansvaret lämnats över till Stockholmspolisen. Den andra handlingen innehåller uppgifter om att Ekberg via Holgersson fått veta att fru Algernon ville ha ett sammanträffande med Boforsutredarna. Den tredje handlingen är ett protokoll över ett samtal som Bengt P hållit med fru Margareta Algernon i oktober 1987. Margareta Algernon berättade bl.a. följande. Hon trodde att maken omkommit genom en olyckshändelse. Han hade inte på något sätt uppträtt konstigt före händelsen varför hon inte trodde att han begått självmord. Såvitt hon kände till hade han inte heller blivit utsatt för hot eller liknande. Efter julhelgerna hade han legat hemma i förkylning under en veckas tid. Lördagen den 10 januari hade han trots förkylningen åkt in på ett möte med Anders Carlberg. Mötet hade enligt maken gällt en ny smuggelaffär – Oman. Torsdagen den 15 januari 1987 hade makarna som vanligt åkt gemensamt till sina arbeten. Maken hade berättat att han under söndagen skulle företa en tjänsteresa till Vålådalen. När de skilts åt hade hennes man sagt ”Hej då, vi ses ikväll”. Att hon trodde att hennes make fallit offer för en olyckshändelse förklarade hon med att han brukade vara ganska vårdslös i tunnelbanan och ofta stå nära perrongkanten. Han hade dålig hörsel på vänster öra, högt blodtryck, rester av förkylningsfeber i kroppen och ont i ett knä, vilket kunde ha bidragit till att han fallit ner på tunnelbanespåret. Dagen efter makens död hade en okänd man ringt. Mannen, som talat med utländsk brytning, hade sagt att det var ”Palmes fel att det hänt”. Efter någon vecka hade hon fått ett liknande samtal. I mitten av september hade hon blivit kontaktad av Cats Falcks mamma som berättat att Cats när hon försvann varit i färd med att avsluta en undersökning rörande vapenhandel och dataaffärer (om Cats Falck, se nedan).

Under samma uppslag finns en mycket kortfattad promemoria upprättad av Lars Jonsson, PU, i september 1996. I promemorian sägs bl.a. att utredningen kring Carl Fredrik Algernons död torsdagen den 15 januari 1987 kl. 17.54 vid T-Centralen i Stockholm handlades av polismyndigheten i Stockholm. Kammaråklagare Torsten Wolf beslöt den 17 februari 1987 att förundersökningen skulle läggas ned med motiveringen att gärningen ej utgjorde brott.

Under det andra spaningsuppslaget finns en artikel ur tidningen Z nr 6 1992 med rubrik ”Säpo-chef: Mordet på Olof Palme blev Algernons död.”. Artikeln är skriven av Henrik W. Bakgrunden till artikeln är en dagboksanteckning som Bengt B gjort under Boforsutredningen. Anteckningen lyder ”Vidare meddelade Ljungwall att han vid ett sammanträffande med Sven-Åke Hjälmroth, SÄK, i mitten av september 1987 talat om Algernons dödsfall. Sven-Åke Hjälmroth hade då sagt att han hade uppgifter om att Algernon vid Palmes död förlorat ett viktigt stöd i sin verksamhet som KMI och därför inte orkat leva vidare i hetluften kring Boforsaffärerna.”

I slutet av juni samma år förhörde PU Sven-Åke Hjälmroth i anledning av tidningsuppgifterna. Sven-Åke Hjälmroths bestämda uppfattning var att han talat allmänt med Ljungwall och då lämnat en högst personlig uppfattning om vad som kunde ligga bakom Algernons död. Sven-Åke Hjälmroth reagerade över formuleringen ”hade uppgifter om”, vilket han menade var alldeles fel. Han hade haft personlig kontakt med Algernon sedan 1976 och hade vid flera samtal med honom fått en känsla av att Algernon kände sig mer trängd av uppmärksamheten kring Boforsaffärerna efter Olof Palmes död.

SOU 1999:88 5.11 Avsnitt Q - ”Vapenhandel Bofors”

I den portfölj som Algernon bar på när han förolyckades återfanns några av honom gjorda minnesanteckningar:

Utskrift av krigsmaterielinspektören Carl Algernons efterlämnade anteckningar
(Med reservation för feltydningar. Överstrykningarna i den följande texten fanns i originalet)
Omgång 1
Sid 1. ge information för råd o synp
Intrycken från i lördags
MA 'linje' att lägga skuld på mynd.
Kopplat till OMAN
Hösten 82 HE begärt få utföra kanon till Oman
Jag sade nej utan att som ett allmänt svar på hela Mö
Senare kom HE upp och la fram hela am ärendet och dess bakgrund
OMAN köpt ett 'bevakningsfartyg' i UK
Broke Marine hela fartyget skulle färdigställas i UK från Bofors en 40 mm akan
Min analys visade att kanonen kunde betraktas som en del i systemet Radar eldledn brittisk

Sid 2. En vidare utr
Export kunde därför ske enl min till britterna i detta speciella fall
M9 frågen var under diskussion
Sverige sålt "bevakningsbåtar till Oman 80-82
Tillstånd meddelades den 25 nov. 82
Kommer ej ihåg hur
Jm senare Gabon Ghana Bangladesch Peru
Tornado i Saudi avklassningen
Detta är bakgrund och läget. Martin A. har uppenbarligen försökt utnyttja detta för att visa att mynd. i tidigare affärer varit med på spelet Affärerna i fråga rör 100 tals robotar
24 kanoner som " beteckningen (oläsligt)
Här har Bofors sagt vart kanonen skulle gå och alla omständigh.

Sid 3. Jag har funderat vidare på åtgärder vidiskuterade.
Bofors Nobelind agerande före o efter åtal
E.G. utredning. Kontrollen inom Bofors
Har en idéskiss
Singapore
allt upp till
bevis
- Jag anställs av A Carlberg för exportkontroll inom försvarsföretagen
rapportering kontakt med KMI
löpande dock ej exportärende
konsultation
- Den allt viktigare (oläsligt) kopplingen beträffande utlandssamarbete m m
drar KM frågorna till Fö
- En sån omläggning blir ett viktigt motgift mot alltför långt gående viljeyttr. i Partikongressen

Omgång 2
Sid 1. Råd och information privat
Ardbos linje lägga skuldpå myndigheterna
Lars Göthlins antydningar om OMAN
Hösten 82 H Ekblom samtal
Nej i1:a omgången
Omg 2 1 40 till UK
Inget annat än UK skulle uppges av B.
Svenska bev ftg som fick kanoner
Palmes attityd
', ' felaktigt olämpligt
Nu utnyttjas detta 100 % av Martin A
Sid 2. Nu till agerandet
Jag vill inte att detta skall förstärka trovärdigheten i M:s valda linje
Jag vill fullfölja mina insatser för att få ordning på Bofors
Min personliga situation
är...... just nu fruktansvärd
Jämfört med avklassningen
PEAB E” som Tubas gjort och den mig påtvingade om motmedelssystem känns det än värre 1 kanon på ett be fartyg

Sid 3. till det minst utsatta landet
Hur skall jag göra
Gå till Age
Chansa på att Ages bevis i robotaffären och Thailand och att undersökn begränsas till detta
Dras KMI in i undersökningen gynnas SFSF ondaste avsikter
Under 6 år i ett svårt jobb där man hela tiden trycks mellan industrin - reg. - medier

Sid 4. har inget annat hänt
det är en engångsföreteelse
Du talade om en officers heder
Jag har inget nämnt hemma
Om Du bedömer att detta skulle leda till min suspension straff kanske indragen pension. Vill jag få Ditt löfte att säga detta innan jag går vidare
Hela min familjs situation ekon socialt m.m. kan göra att jag måste göra annat

lagen.nu: SOU 1988:15 Medborgarkommissionens rapport om svensk vapenexport.


Algernon söker upp Holgersson vid handelsavdelningen.
Operation Alfa i sjösätts.