Mordet på Olof Palme.

1987-01-20 07:00:00870120_070000Senast uppdaterad 2022-07-16

Operation Alfa i sjösätts.

Polispersonalen samlas mycket tidigt på morgonen. De sista detaljerna i planläggningen gås igenom. Polispatrullerna får skriftliga instruktioner om sina uppgifter. Tillslaget påbörjas vid 07:00 tiden.

I början av januari 1987 fastställdes en slutlig förteckning över tillslagsobjekt. Den upptog 22 personer. De flesta skulle hämtas till förhör. Tre personer – Ismet C, Mehmet Y och Hussein Y – skulle anhållas och delges misstanke om inblandning i morden i Uppsala och på Medborgarplatsen. Husrannsakan skulle äga rum hos ett tiotal personer.

Mehmet Y och Hussein Y frigavs av domstol vid häktningsförhandlingar den 27 januari 1987. Samma dag beslöt åklagarna att återkalla häktningsframställningen rörande Ismet C, som i stället försattes på fri fot. Samtliga beslag hävdes inom några dagar.


Algernon omkommer på T-Centralen.
Z:9077 Förhör med Leif K.