Mordet på Olof Palme.

1987-09-21 00:00:00870921_000160Senast uppdaterad 2022-11-09

Vattenläcka hos Polisman E.

87-09-21 21:24
HK : 14
HÄNDELSE:HJÄLP/SERVICE OMRÅDE: [MASKAT] ADRESS: [MASKAT] 
SIGN: HN
ANMÄLARE: E
ANTECKN.: VATTENLÄCKA I [MASKAT] LÄGH

ÅK:57 PATRULL:1120
BEORDRAD:      21:24 HN
KLAR PÅ PLATS:   21:42 HN
AVSLUTAT:      21:42 HN
ANTECKNINGAR:    REDAN FIXAT
ÅTGÄRD:       IGEN ÅTGÄRD
ANTAL GRIPNA:    00T:1279-4-B Dataintrång m.m.
EAC:6951 Förhör med Karin G.