Mordet på Olof Palme.

1989-07-04 12:25:00880704_122500Senast uppdaterad 2022-07-23

T:11696 förhör med Joakim Palme.

Protokoll fört vid förhör med Joakim Palme. Förhöret hållet på rikskriminalens lokaler tisdagen den 4 juli 1989 med början kl. 12.25. Förhörsledare: Polis Paul J. Närvarande är också byråchef Jörgen Almblad samt advokaterna Arne Liljeros och Lars Ekman.

Joakim är underrättad om att han skall höras beträffande den 13 och 14 december 1988 i anledning av att den för mordet på Olof Palme misstänkte mannen greps.

Joakim uppger att han på kvällen den 13 december blev uppringd vid två tillfällen, dels av sin moder och dels av sin bror Mårten. De hade då berättat för Joakim att de dagen efter skulle kallas till ett s.k. konfrontationsförhör. Joakim Palme tillfrågades om det då nämndes att någon person skulle tas in eller om det bara hade nämnts att de var kallade till konfrontationsförhör.

Joakim uppger då att han har för sig att det nämndes att någon person skulle tas in. Joakim tillägger här att det möjligtvis nämndes att någon person tagits in. Någon övrig information hade Joakim inte fått förutom det som nämnts.

På förfrågan om detta var den enda information som Joakim fick så uppger han att så var fallet. Han tillägger att samtalen med modern respektive brodern var väldigt korta, delvis beroende på att det var sent på kvällen, vid cirka 23.00-tiden.

På förfrågan om Joakim Palme visste varifrån Mårten och modern fått sin information så uppger Joakim Palme att det var från byråchef Almblad

Beträffande den 14 december 1988 så vill Joakim Palme minnas att man redan på morgonnyheterna talade om att en person skulle tas in till förhör.

På förmiddagen ringde även Joakim Palme upp TT - han avser då den automatiska nyhetsuppläsningen. Han har för sig att den nyhetsåtergivningen var något mer detaljerad än den han hade hört på radion. Vad den exakt gick ut på kan han i dag inte erinra sig.

Någon gång strax före eller vid lunchtid ringde Joakim upp brodern Mårten. Mårten var då på sitt arbete. Joakim Palme hade då berättat för Mårten vad han hade hört på TT-nyheterna. Han kan inte erinra sig att Mårten nämnt något om att han själv hade hört något. Man kom dock att tala om det faktum att massmedia verkade vara välinformerade om att den misstänkte skulle hämtas till förhör och [MASKAT]

Joakim tillfrågades om han hade något telefonsamtal med sin mor. Han uppger då att han har inget minne av något sådant samtal. Han kan ej heller utesluta att han skulle haft något sådant. Den minnesbild som han har är att brodern Mårten skulle höras först av polisen och att man gjorde en överenskommelse om att träffas hemma hos föräldrarna efteråt.

Advokat Lars Ekman frågade om Joakim träffade brodern Mårten innan modern varit med om konfrontationen. På detta svarade Joakim Palme att han inte träffat Mårten innan. Han träffade däremot både Mårten och modern efter det att båda varit med om konfrontationen. Mårten hade i samband med detta kommit till bostaden före modern.

Förhöret övergår i konferensform.

E: Advokat Lars Ekman

J: Joakim Palme

E: Fick din mamma någon information under hösten här, 1988, om polisens utredning och arbete och såna saker, alltså som då var aktuellt?

J: Det senaste sammanträffandet, såvitt jag kan minnas, var i slutet av augusti då vi fick information om att man arbetade i huvudsak efter tre misstänkta som gemensamt för att de tre, var att de hade utsikt att knyta dem till Sveavägen, det var ungefär.

E: Det skulle ha varit i slutet på augusti, i början av september?

J: Ja.

På grund av bandspelarfel och därav dålig ljudkvalitet har fortsättningen av förhöret sammanfattats,. med hjälp av de hörbara delarna.

Advokat Lars Ekman frågade sedan Joakim svarade på detta att han hade inte sammanträffat med någon i utredningens gruppen.

Advokat Ekman frågade om Joakim visste om Mårten eller modern haft någon sådan information. Joakim svarade att han kunde inte säga om så var fallet.

Advokat Arne Liljeros frågade Joakim om han vid samtalet med Mårten nämnt något om vad det var för person som skulle hämtas till förhör. Joakim svarade därvid att hans minnesbild av vad för uppgifter som fanns i massmedia vid den här tiden var dels vilken ålder det var på personen och dels att det var en A-lagare. Han kan inte påminna sig vad han hade sagt till Mårten men utgår från att han förmedlade vad som sades i media.

Advokat Liljeros frågade Joakim varifrån denne fått uppgifterna om alkoholist och A-lagare. Joakim uppfattning var att han fått dem genom massmedia.

Advokat Liljeros frågade då om Joakim läst kvällstidningarna. Joakim svarade att han inte hade något bestämt minne av att han läst kvällstidningarna innan han talat med brodern, men kunde inte utesluta detta.

På förfrågan från advokat Liljeros så uppger Joakim att han inte kan utesluta att han ringde upp modern. Han vet att han sökte henne.

Förhöret avslutat klockan 12:52.

Efter att ha lyssnat igenom den första indikterade delen av förhöret vill Joakim Palme göra följande korrigering.

På förfrågan om han fick någon ytterligare information vid samtalen med Mårten och modern den 13 december lästes det in att han inte hade fått någon sådan. Joakim Palme vill ha detta ändrat till att han kan inte erinra sig att han fick någon ytterligare information.

Stockholm som ovan

Polis Paul J

Den sammanfattade delen av protokollet som gjorts på grund av bandspelarfel uppläst för advokat Liljeros den 5 juli 1989 kl. 09.30 och godkändes därvid.

Polis Paul J

kl. 10.20, lästes protokollet upp för Joakim Palme på telefon. Han påpekade därvid att det var vid 23.30-tiden han samtalade med Mårten och modern den 13 december 1988. I övrigt godkände han protokollet. Joakim Palme tillade följande till protokollet:

Att vid samtalet med Mårten den 14:e var de båda överens om att det var olämpligt att modern och Mårten hade kontakt med varandra innan konfrontationen.

Att han antar att det var någon form av kontakt mellan familjen och representant för utredningen mellan augusti och tiden för konfrontationen i december.

Att han vet att han sökte modern på telefon den 14:e men är osäker om han fick tag i henne men att han har en svag aning om att modern ringt upp honom. I så fall var det endast ett kort samtal.

Att Joakim Palme har svårt att tro att modern skulle förmått sig att köpa någon kvällstidning den 14:e december, men att det kan ha varit svårt att undgå löpsedlar och förstasidor.

Polis Paul J


Tullkriminalen gör husrannsakan hos Polisman A.
EAE:9671-1 Förhör med Polis Klas G i 3230.