Mordet på Olof Palme.

1988-08-26 09:00:00880826_090000Senast uppdaterad 2022-08-27

EAE:9671-1 Förhör med Polis Klas G i 3230.

Protokoll fört över förhör med polisassistent Klas G . Boende Bildhuggarvägen 27, 121 44 Johanneshov. Tfn: 08-91 XX XX Arbete: Stockholms polisdistrikt, trafiksektionen, tfn: 08 - 769 6809. Förhöret med Klas är hållet i samband med en rekonstruktion vars syfte är att beskriva den väg Klas sprang efter gärningsmannen mordnatten den 28 februari 1986. Förhöret påbörjat kl. 09.00 den 26 augusti 1988. Förhörsledare: Krinsp Lennart G och Tuve J.

Inledning. Klas ska få springa den aktuella sträckan ifrån mordplatsen på Sveavägen till sina observationer på Snickarbacken. I förhöret kommer först redovisas de aktuella gator som Klas sprang tillsammans med kollegan Peter W. Därefter kommer en mer detaljerad beskrivning av vilka personer Klas mötte plus vilka iakttagelser han själv har gjort.

Klas berättar att han aktuell kväll tjänstgjorde i C-turs piketen Södermalm, 3230. Tjänstgöringstiden den 28 februari 1986 var 17 - 02. Chef för styrkan var pinso Kjell Ö.

När larmet går om skottlossning på Sveavägen befinner sig piketstyrkan i rondellen på Sergelarkaden. Från rondellen Sergelarkaden tar det cirka 30 sekunder för piketstyrkan att åka ner till Sveavägen.

När piketstyrkan anlände till brottsplatsen ser Klas inifrån bussen en mindre folksamling runt en liggande man. Samtidigt ser han att pkom Gösta S just kliver ur sin tjänstebil. Till rutinerna i piketstyrkan är att först går alltid befälhavaren. I detta fall Kjell Ö ur fordonet och först orienterar sig om vad som har hänt på platsen. I detta fall tror sig Klas minnas att han och styrkan satt kvar i bussen cirka en minut innan de lämnade bussen. Klas berättar sedan att han är cirka en minut på brottsplatsen. Han går under denna tid fram och tittar på offret och kan konstatera att "här är det kört".

Klas berättar att han inte minns exakt vad som hände på mordplatsen då de klev ur bussen, men han minns att det var två flickor som försökte ge mun mot mun metoden på det liggande offret. I samband med att de fyra polismännen börjar springa in Tunnelgatan österut ser Klas samtidigt att det anländer en ambulans till platsen. Han ser att det är några personer som stoppar ambulansen på Sveavägen. I samband med att polismännen börjar springa in Tunnelgatan är det någon som skriker ut ett signalement. Vad Klas minns i dag är att signalementet ska vara; man, lång rock, axelremsväska och har en keps. Vid slutet av Tunnelgatan och början av trapporna upp mot Malmskillnadsgatan möter Klas ett ungt par som kommer gående nerför trapporna mot Tunnelgatan.

Klas tillfrågar det unga paret om de har sett någon springande man. Det unga paret pekar uppåt mot trapporna och säger uppåt. Denna upplysning är Klas ganska säker på att samtliga polismän hörde. Klas springer sedan trapporna upp tillsammans med Jan H, Peter W, medans Claes D tar rulltrappan upp. Väl upp på Malmskillnadsgatan samlas polismännen och diskuterar vägvalet de ska springa. Denna diskussion polismännen emellan tar cirka trettio sekunder. Under denna tid observerar Klas en bil, okänt fabrikat och färg, som kommer i hög hastighet från Johannes kyrka i riktning söderut mot Sergels Torg. Klas första ingivelse var att han skulle stoppa denna bil, men på grund av bilens höga hastighet hinner han ej heller göra detta. Klas har ingen minnesbild om antal passagerare i denna bil utan han minns bara att det var en bil i hög hastighet som åkte förbi.

Polismännen delade sedan upp sig och det blir att Klas springer tillsammans med Peter W och Claes D och Jan H springer ner David Bagares Gata. Klas och Peter W springer sedan Malmskillnadsgatan norrut mot Johannes Kyrka. Under denna språngmarsch stannar de till vid vissa tillfällen och lyser med sina ficklampor under byggnadsställningar som då fanns på Malmskillnadsgatan. Väl framme vid brandstationer, precis där kyrko-området börjar stannar de två polismännen en kortare stund. Klas vänder sig då om och tittar Malmskillnadsgatan söderut. Han ser då fronten på en polisbil och han tror sig minnas att det är Claes D som står bredvid polisbilen. Polisbilens position bör ha varit, enligt Klas, David Bagares Gata-Malmskillnadsgatan, i korset. Klas och Peter går sedan igenom kyrkogården på en parkväg och gör inga observationer inne på kyrko-området. Vid slutet av parkvägen på kyrko-området ser Klas ett ungt par komma gående Johannesgatan söderut, ungefär vid Judas Backe. Klas beslutar sig för att springa ifatt paret och fråga dem om de har gjort några observationer. Väl framme vid det unga paret på Johannesgatan vid Jutas Backe frågar Klas dem om de har sett någonting. Enligt Klas så har det unga paret inte gjort några som helst iakttagelser. Klas och Peter fortsätter sin språngmars, Johannesgatan söderut till Drottninghusgränd. De fortsätter sedan trapporna ner Drottninghusgränd till Regeringsgatan.

Väl nere på Regeringsgatan går Klas och Wikström Regeringsgatan söderut på dess östra sida. Strax innan trapporna ner mot Snickarbacken observerar Klas en man komma gående Regeringsgatan norrut på dess västra sida. Med grundval av de uppgifter han har rörande signalement på eventuell gärningsman, finner han denna man väldigt snarlik. Klas ser denna man från cirka 30-40 meters avstånd då denne kommer gående. Då Klas ser mannen först befinner sig denne vid Regeringsgatan 87.

Klas säger helt spontant då till kollegan Peter, "den där, han är väl lik, honom måste vi kolla". Peter observerar också den gående mannen från samma position som Klas gör. Någon kontroll av den gående mannen blir dock aldrig av, på grund av att Peter ej tycker att signalementet stämmer på den han har fått. Klas kan dock följa mannen då denne går helt normalt och lugnt Regeringsgatan. Han ser mannen under cirka 30 sekunder. Signalementet på denna man är. lång och smal, lång rock och hade troligtvis en keps på huvudet. Klas kunde dock inte uppfatta mannens färg på kläder på grund av ljusförhållanden som då rådde. Klas tror sig även minnas att mannen ifråga bar på en axelremsväska, okänd färg.

Klas har i dag ingen minnesbild av mannens ansiktsform eller mannens eventuella ålder.

Klas säger helt spontant vid förhörstillfället att han ångrar att de inte kontrollerade den här mannen. Att kontrollen inte blev av, det var att Peter tyckte att signalementet inte stämde med det han hade då. Klas hade dock accepterat detta.

Direkt efter nämnda observation går Klas fram till trapporna som leder ner mot Snickarbacken. Hans minnesbild då han tittar ut över Snickarbacken från Regeringsgatan är att det är väldigt rörigt på Snickarbacken. När han tittar ut mot Snickarbacken ser han hur en beigefärgad trafikvaktsbil svänger ut från Smala Gränd. Klas beslutar sig då för att försöka få kontakt med trafikvaktsbilen och höra om eventuellt de tjänstgörande parkeringsvakterna har sett någonting. Han springer därför trapporna ner till Snickarbacken. Väl nere på Snickarbacken har trafikvaktsbilen just kommit ut på Birger Jarlsgatan och svänger där söderut. Klas fortsätter dock springa fram till Birger Jarlsgatan, men lyckas aldrig få stopp på trafikvaktsbilen. Trafikvaktsbilen är borta då han kommer fram till Birger Jarlsgatan. På Snickarbacken har Klas kunnat konstatera att det är väldigt mycket folk i rörelse plus att det står en hel del taxibilar. Kollegan Peter kommer enligt Klas strax efter ner på Snickarbacken där de sammanstrålar. Tillsammans genomsöker de sedan portar och prång på Smala Gränd och även på Snickarbacken. Klas har en svag minnesbild av att han på Birger Jarlsgatan omedelbart norr om Snickarbacken såg en parkerad polisbil med två polismän i bilen. Han minns inte om han eller Peter pratade med dessa polismän.

Klas och Peter fortsätter sedan sitt genomsökande på Smala Gränd och kommer ut på David Bagares Gata där de fortsätter denna gata västerut. I höjd med med David Bagares Gata, Regeringsgatan observerar Klas återigen den tidigare nämnda trafikvaktsbilen. Klas stoppar därför nämnda trafikvaktsbil i korsningen och tillfrågar parkeringsvakterna som var en man och en kvinna om det är de som har varit strax innan på Snickarbacken-Smala Gränd. Trafikvakterna svarar att: ja det stämmer. Det är vi som har varit på Snickarbacken - Smala Gränd. Trafikvakterna tillfrågas om de har sett något mystiskt eller om de har sett någon springande man nere på Snickarbacken. Klas är osäker på om han nämnde något signalement för trafikvakterna. Trafikvakterna svarar Klas att de inte har gjort någon som helst observation på något mystiskt nere på Snickarbacken eller Smala Gränd. Efter avslutat samtal med trafikvakterna kommer även kollegorna Klas D och jan H till nämnda korsning. Efter ett kortare samtal kollegorna emellan, beslutar de att de ska återvända till Johannes kyrka och där genomsöka kyrkogårdsområdet lite bättre för att eventuellt hitta något slängt vapen. Det är under detta skede som Klas får klart för sig vem som har blivit skjuten.

I förhöret med polisassistenten Klas ingick en rekonstruktion vars syfte är att tidsmässigt, om möjligt, försöka klargöra hur lång tid det tog för de bägge polismännen att springa från mordplatsen fram till trapporna som leder ner till Snickarbacken. Klas har under rekonstruktionen försökt återspegla det rörelseschema och beteende som han och kollegan Wikström upplevde i verkligheten den 28 februari 1986. Vid rekonstruktionen tog det för Klas fem minuter och trettiosju sekunder från mordplatsen till Snickarbacken. Tiden är då räknad från det att Klas kliver ur piketbussen på mordplatsen på Sveavägen fram till det att Klas och Wikström kommer till trapporna som leder ner till Snickarbacken där Klas observerar trafikvaktsbilen.

Sammanfattningsvis kan då konstateras att piketstyrkan där Klas ingår får larmet kl. 23:23. Att det enligt Klas tog cirka trettio sekunder för piketstyrkan att åka ner till mordplatsen på Sveavägen. Att manskapet ur piketstyrkan väl på plats sitter cirka en minut i polisbussen. Att det från att Klas kliver ur piketbussen på mordplatsen fram till Snickarbackens trappor tar cirka fem minuter och trettio sekunder. Dessa tider sammantaget ger cirka sju minuter.

Klas bör därför ha sett nämnda trafikvaktsbil svänga ut från Smala Gränd cirka kl. 23:30.

Även en fotorekonstruktion är gjord under nämnda förhör. Förhöret avslutas kl. 11:10.

Stockholm, som ovan.

Polis Lennart G

Polis Tuver J

Klas har lyssnat på det indikterade bandet och godkänner det i utskrivet skick.

Original

Protokoll hållet vid vittnesförhör med Polisassistenten: Klas G, pnr, 57 11 01 – XXXX. Boende: Bildhuggarvägen 27, 121 44 Johanneshov, 08-91 XX XX. ARB: Stockholms polisdistrikt, trafiksektionen 08, 769 68 09. Förhöret hållet den 26 augusti 1988 med början klockan 11.00. Förhörsplatsen var i RK-A-2- tjänstebil på Sveavägen 31, Sthlm. Förhörsledare; krinsp Lennart G och Tuve J, Förhörsvittne: Ej tillgängligt.

INLEDNING.

Klas ombads att om möjligt redogöra vad han och hans kollegor i piket bussen 3230 hade gjort innan dom fick larmet om skottlossningen på Sveavägen den 28 februari 1986.

Klas berättade att han aktuell kväll hade tjänstgöringspass 17.00 - 02.00. Han ingick i piketstyrkan 3230 tillsammans med pinsp Kjell Ö, polisassistenterna Peter W, Jan H och Claes D.

Vid 22.00 hade piketgruppen sitt schemalagda avbrott. Vad Klas minns vid förhörstillfället var att hela gruppen var på VD 3 Södermalms polisstation, Under avbrottet ägnade sig piketpersonalen åt fysisk träning i form av innebandy. Avbrottet var slut klockan 23.00. Efter avbrottet återsamlades gruppen i tjänstgöringsbussen 3230. Någon exakt tidpunkt när dom lämnade vd 3 kan ej Klas erinra sig så här 2 år efteråt.

Från Vd 3 åkte piketgruppen till Regeringsgatan 107. Anledningen till detta var att kollegan Claes hade sin privata WV-bubbla 1300 parkerad där. Claes skulle enligt Klas parkera om bilen p.g.a. på Regeringsgatan rådde det vid aktuellt parkeringsförbud.

Från Regeringsgatan åkte sedan piketbussen efter kollegan Claes privata Wy- 1300 vilken framfördes av Claes själv. Vilka exakta gator dom körde minns ej Klas. Claes parkerade sedan sin bil någonstans vid korsningen Johannesgatan - David Bagares gata. Under den tid det tog för Claes att parkera om sin bil hade resten av polispersonalen varit kvar i piketbussen. Efter det att Claes var klar hade gruppen åkt vidare i piketbussen väster ut på David Bagares gata till Malmskillnadsgatan där dom körde söderut till Beridarbansgatan, ner i rondellen Sergel arkaden. Det var när piketstyrkan befann sig i rondellen som larmet om skottlossning ut larmades via polispiketens system 80. Vad som sedan händer finns i separat förhör med Klas.

Klas vill slutligen klargöra att under den tidsperiod som piketstyrkan befann sig på Regeringsgatan David Bagares gata Johannesgatan hade varken han eller vad han vet någon annan i piketstyrkan ej observerat något anmärkningsvärt som kan sättas i samband med mordet på statministern Olof Palme.

Klas gör slutligen sin egen bedömning att från det att dom lämnade Claes parkerade bil till det att dom får larmet i rondellen Sergelarkaden kan det max ha gått 3-4 minuter.

Klas har läst det skriva förhöret och godkänner det.

Förhöret slut klockan 11.30.

Sthlm som svan.

Krinsp Lennart G.

Original


T:11696 förhör med Joakim Palme.
EBD:10013-A Förhör med Glenn M. Om bankomat tider.