Mordet på Olof Palme.

1988-09-16 11:00:00880916_110000Senast uppdaterad 2022-08-26

EBD:10013-A Förhör med Glenn M. Om bankomat tider.

Den 16 September 1986 Kl. 11:00, EBD:10013-A (E:107-5-A).

Protokoll fört vid förhör Glenn M. Förhörsledare: Krinsp Tuve J
Förhörsvittne: Krinsp Lennart G
Förhöret hållet i Glenns bostad den 16 september 1988 med början kl. 11.00

Glenn underrättas om att han skall höras beträffande det bankomatuttag han gjorde 1986-02-28 kl. 23.16 vid bankomat Tunnelgatan korsningen Sveavägen.

Glenn tillfrågas om han minns denna episod och svarar att det gör han mycket väl.

Glenn skulle aktuell kväll möta en kvinnlig bekant vid namn [MASKAT]som ämnade anlända med buss från Norrland. Glenn skulle träffa henne vid Citykyrkan i närheten av korsningen Adolf Fredriks kyrkogata/Holländargatan vid kl. 23.00-tiden. Vid 22-tiden på kvällen den 28 februari 1986 får Glenn in mot staden för att möta upp [MASKAT]. Glenn parkerade sitt fordon, en Ford Escort, svart med reg.nr [MASKAT] på Holländargatans västra sida i höjd med Adolf Fredriks kyrka. Framme på plats sitter Glenn kvar i sin bil och väntar på att bussen ska anlända. Efter att ha väntat en stund bestämmer sig Glenn för att besöka en bankomat belägen på Tunnelgatan, nästan framme vid Sveavägen. Glenn går Holländargatan fram till Tunnelgatan, där han viker av österut. Han går sedan på Tunnelgatans norra trottoar fram till bankomaten. Framme vid bankomaten är det till att börja med tomt på folk. Efter ett tag hamnar ett gäng bestående av två flickor och en grabb bakom honom. Glenn kan ej erinra sig hur dessa personer såg ut. De föreföll dock vara påstrukna.

Efter uträttat värv vid bankomaten går Glenn Tunnelgatan västerut på dess norra trottoar fram till Holländargatan, där han viker av i nordlig riktning. Framme vid sin bil avvaktar han ytterligare i cirka tio minuter innan dess bussen anländer. Glenn har under sin promenad mellan fordonet och bankomaten ej gjort några observationer av värde för utredningen. Han har ej heller hört något ljud som kan sättas i samband med mordet på Olof Palme. Under promenaden mellan fordonet och bankomaten kan det tilläggas att Glenn gick lugnt.

Glenn tillfrågas av förhörsledare Johansson om han kan erinra sig vilken klädsel han hade aktuell kväll. Glenn svarar att han troligtvis hade en mörkblå täckjacka med vita ok. Jackan var försedd med vidhängande kapuschong. Glenn var i avsaknad av huvudbonad.

Glenn tillfrågas särskilt om han bar på någon väska eller dylikt, eller hade tillgång till freestyle eller annan stereo som kan förväxlas med en walkie-talkie.

Cirka kl. 23.30 anländer [MASKAT] med buss. Tillsammans färdas de sedan Tunnelgatan österut via Norra Bantorget mot Norrtull i Glenn fordon. Inga observationer av värde för utredningen görs under denna färd.

Glenn har inget ytterligare att tillägga.

Förhöret avslutas dag som ovan kl. 10.30.

Glenn godkänner det indikterade bandet för utskrift utan åter uppspelning. Glenn önskar dock ta del av utskriften för eventuella kompletteringar vid senare tillfälle.

Stockholm som ovan

Tuve J
krinsp

Original

rörande förhör med Glenn, Glenn pnr:[MASKAT] den 16 september 1988 med början kl 11.00.

Vid indiktering av nämnda förhör har uppgift bortfallit som bör finnas för att göra förhöret komplett.

På den fråga från förhörsledaren som berör huruvida Glenn aktuell kväll den 28 februari 1986 bar på någon apparatur som kan förväxlas en walkie talkie, t. ex. freestyle-stereo svarar Glenn att han under promenaden mellan fordonet som var parkerat vid Adolf Fredriks och bankomaten vid Tunnelgatan/Sveavägen ej bar på någonting som kan förväxlas med en walkie talkie.

Stockholm 88-09-20

Krins Tuve

Original


EAE:9671-1 Förhör med Polis Klas G i 3230.
E:23-5 Förhör med Polis Torsten L i rb 1120.