Mordet på Olof Palme.

1988-10-17 15:20:00881017_152000Senast uppdaterad 2022-05-16

DC:15184-C förhör med Polisman A.

Protokoll fört vid förhör med köpmannen, Polisman A, f. [MASKAT], boende [MASKAT] [MASKAT] tfn hemlig. Ingen anställning för tillfället.

Förhöret hållet måndagen den 17 oktober 1988 med början kl. 15.20 i rikskriminalens lokaler, Kungsholmsgatan 37 i Stockholm. Förhörsledare: Krinsp Åke Röst. Närvarande vid förhöret är krinsp Kent Rasmusson.

Polisman A informeras om att han skall höras med anledning av i utredningen lämnade sakuppgifter samt kompletteringsförhör med anledning av de tidigare hållna förhöret från den 19 augusti 1986.

U = Uppgiftslämnaren

F = Förhörsledare

F: Kan du med hänsyn till ovannämnda, spontant berätta om fredagen den 28 februari 1986, från och med morgonen och tills du erhållit beskedet att statsminister Olof Palme blivit mördad.

U: Aktuell fredag så kom jag då ut ifrån Södersjukhuset, men jag vill gå en vecka före i tid. Fredagen före aktuell fredag så blev jag inlagd på Södersjukhuset. Det kunde då konstateras att jag hade en brusten blindtarm och det kunde då också konstateras att jag hade en infektion i kroppen.
Jag opererades på lördagen. Jag var mycket dålig. I mycket dålig kondition men tillfrisknade så småningom. Aktuell fredag, när överläkaren och avdelningsläkaren gick rond så lyckades jag övertala dem om att jag skulle få lämna sjukhuset, vilket de var mycket motvilliga till, beroende på mitt hälsotillstånd. Och aktuell tid här kan ha rört sig om cirka 11.00 förmiddag till 13.00 eftermiddag. Med hjälp av en taxi lyckades jag då ta mig hem.
Jag hade mycket svårt att gå. Som en följd av dessa sviter vill jag minnas att jag var sjukskriven i storleksordningen 2 - 2½ månad. Detta kan jag dock inte erinra mig exakt. På eftermiddagen, på [MASKAT], får jag då besök. Aktuell tid kan ha varit 15.00-16.00 och det visade sig att det var en kriminalinspektör vid namn [MASKAT] som då, och jag tror även i dag, tjänstgör på [MASKAT]. Anledningen till hans besök var att han hade då via djungeltelegrafen hört att jag var inlagd på Södersjukhuset och hade då först sökt nå mig där och det var en ren social visit från hans sida. På kvällen, ungefär vid 20-tiden så fick jag besök av polisassistenten [MASKATMASKAT], som hade jobbat som instruktör för mig på den tiden när det begav sig och han hade även sällskap av en annan kollega, tjänstgörande i samma piket, som jag tyvärr inte kan komma ihåg namnet på. Dock torde han tjänstgöra på livvaktsroteln i dagens läge. Tiden är jag ganska så säker på, med anledning av att killarna skulle gå på klockan 21. Även deras besök var av en ren social natur, eftersom de hade hört om mitt sjukdomstillstånd.
Sedermera, på natten, det kan ha rört sig om storleksordningen, midnatt, en halvtimma efter midnatt, så ringde telefonen och det var då [MASKAT] som via 80-systemet ringde upp mig, i min bostad, och då omtalade vad som då hade inträffat på Sveavägen. Efter detta så knäppte jag på radion och fick då bekräftat att statsminister Olof Palme hade blivit mördad. Slut på berättelsen.

F: När du ligger på Södersjukhuset, vilka besöker dig då och varför skriver du ut dig den 28 februari 1986 mot läkarnas vilja?

U: Ja, detta är väldigt svårt att memorera vilka alla är som besökte mig, men det var, om uttrycket tillåts, "en drös" poliser. Poliskommissarien [MASKAT] besökte mig exempelvis, polisinspektören [MASKAT] med piketgrupp, polisinspektören [MASKAT] Dahlström med piketgrupp och sen kan det ha rört sig om ett antal piketgrupper till. Anledningen för deras besök, det är svårt att spekulera i, men jag förmodar väl att det var av ren vänlighet och omtanke om min person, eftersom vi var kollegor och goda vänner.
Vad frågan anbelangar, skriva ut sig mot läkarnas vilja, den är kanske något hårt formulerad. Jag skulle väl vilja säga att läkarna var motsträviga och gärna ville ha mig kvar, men jag ville inte vara kvar av den enkla anledningen att jag låg på en allmän sal och det fanns då andra människor som då också hade genomgått bukoperationer, vilket innebar att lukten i salen kanske inte kan betecknas såsom varande normal. Det var en ganska så obehaglig miljö och jag ville därför snarast till min hemmiljö.

F: Jag kommer att läsa upp ett stycke från förhöret hållet 1986-05-19. Då står det följande: "Samma dag, vid 19-tiden fick Polisman A besök av en tjänsteman från [MASKAT] vars namn han nu inte önskar avslöja, i bostaden. Därtill kom två polismän på besök i lägenheten vid 20-21 tiden En av dem var polismannen [MASKAT], som tillhörde C-turspiketen vid VD 1. Den andre polismannen kunde Polisman A inte namnet på. Vill du här i dag uppge namnet på tjänstemannen [MASKATM] samt den andra polismannen som du inte då, vid tillfället kom ihåg namnet på?

U: Ja, [MASKAT - MASKAT] då fick jag besök vid 19-tiden av [MASKAT - MASKAT] är ställföreträdande chef för kalibersektionen på telefonnumret har jag icke i huvudet, men han tjänstgör där fortfarande. Anledningen till hans besök, det kan jag inte längre erinra mig, men han måste väl ha hört talas om på något sätt att jag var i dåligt skick och därför sökte han upp mig i hemmet. Som tidigare nämnts, vid 20-tiden, så fick jag besök av [MASKAT], som numera [MASKAT - MASKAT]. I [MASKAT - MASKAT] han nu inom nu för tiden och han hade då sällskap av en annan kollega från samma piket som heter [MASKAT] som jag tror, att i dagens läge [MASKAT - MASKAT]. Anledningen till deras besök måste ha varit samma sak. Att djungeltelegrafen hade gått att jag icke var i speciellt bra skick, en ren social visit.
Vad det gäller besöket från [MASKAT - MASKAT] så hör det till saken att [MASKAT] och jag är mycket nära vänner sedan den tiden jag tjänstgjorde på Rikspolisstyrelsen teknikbyrå med vapenfrågor. För att då skedde viss ballistisk teknisk samverkan med [MASKAT] [MASKAT] ute på [MASKAT] och vi lärde känna varandra väldigt väl och konstaterade att vi hade samma vapentekniska intresse å yrkes vägnar och därav då vänskapen. Vad gäller [MASKAT] och [MASKAT] så vet jag inte hur de visste att jag var hemma. Jag kan inte komma ihåg det nu, om det var djungeltelegrafen eller om de också i likhet med [MASKAT] först hade besökt Södersjukhuset, men samtalet rörde sig väl i allmänna termer beträffande mitt hälsotillstånd och hur det skulle gå med vårvinterns övningar för piketen i Stockholm, som jag då var ansvarig för på den tiden, och det gällde då en fältorientering med inlagda skjutmoment.

F: Angående ditt handelsbolag som du hade lokal [MASKATMA]. När skaffade du den lokalen och när avyttrade du densamma?

U: Beträffande aktuell lokal så vill jag minnas att den införskaffades 1985 och aktuell lägenhet kunde väl karaktäriseras som en smygkontorisering, för att den var nämligen inredd som kontor. Vid ett tillfälle var den utlånad till ett par pensionärer och då inreddes den om för två dygn till övernattningsmöjligheter, men i övrigt så bestod den av kontorslokal. Några vapen eller dylikt förvarades icke där. Handelsbolaget gjorde dels en teknisk undersökning av marknaden och dels en marknadsmässig undersökning av marknaden i avvaktan på att verksamheten kunde övergå i aktiebolagsform, vilket således inträffade hösten 1986, när också aktuell lokal avyttrades.

F: Den 28 februari 1986, vet du om lägenheten var utlånad vid den tidpunkten.

U: Med en sannolikhet gränsande intill visshet så var den det ej av den enkla anledningen att mig veterligen har den bara en gång varit utlånad och vid aktuellt tillfälle så var min kollega på en charterresa tillsammans med sin fästmö i Österrike och hade den över huvud taget varit utlånad till någon, så då hade jag ju känt till det, vare sig det gäller aktuellt datum eller något annat datum.

F: Vilka hade nycklar till den här lägenheten?

U: Endast min affärskompanjon och jag. Ingen annan.

F: Och du vet med hundraprocent att ingen hade lånat den här lägenheten eller bostaden vid aktuellt tillfälle?

U: Ja, jag säger med sannolikhet gränsande till visshet för att jag kunde inte förflytta mig själv, så att jag var inte där själv, men det är för mig en omöjlighet att den kan ha varit utlånad utan att jag skulle ha känt till det och utan att den skulle ha varit ommöblerad.

F: Önskar du bandet återuppspelat?

U: Nej.

Förhöret slut kl 16.05.

Stockholm som ovan

Åke Röst

krinsp


E:23-5 Förhör med Polis Torsten L i rb 1120.
E:23-8 Förhör med Polis Per E i rb 1120.