Mordet på Olof Palme.

1988-12-19 00:00:00881219_000160Senast uppdaterad 2022-08-06

Christer Pettersons Kriminalregister.

+ + + + + AVSNITT 1 + + + + +
DOM 1966-10-28 DB 372 B 672/66 B 715/66 SOLNA D S
LÄKARINTYG ENLIGT LAGEN OM PERSONUNDERSÖKNING
PERSONUNDERSÖKNING
1. STÖLD
1966-09-01
8 KAP 1 § BRB
2. GROVSTÖLD
1966-07-03
8 KAP 4 § BRB
SKYDDSTILLSYN
+ + + + + AVSNITT 2 + + + + +
DOM 1967-O6-27 VIII B 85 B 798/67 SVEA HOVRÄTT
DISPENSANSÖKAN AVSLAGEN 1967-08-15 754 B 399/67
1967-05-08 DB 197/67 a 286/6? SOLNA DS
LÄKARINTYG ENLIGT LAGEN OM PERSONUNDERSÖKNING
1. STÖLD
UNDER TIDEN 1966-10-03 -- 1967-04-14
8 KAP 1 $ BRB
2. TILLGREPP AV FORTSKAFFNINGSMEDEL
1967-04-09
8 KAP 7 § BRB
3. VÅRDSLÖSHET I TRAFIK
1967-04-09
1 § 1 ST TBL (1951:649)
4. OLOVLIG KÖRNING
1967-04-09
3 $ 1 ST 1 P TBL (1951:649)
5. RATTFYLLERI
1967-04-09
4 § 1 MOM TBL (1951:649)
1. IDIGARE ÅDÖMD SKYDDSTILLSYN UNDANRÖJS
2. TIDIGARE ÅDÖMD ÖPPEN PSYKIATRISK VÅRD UNDANRÖJS
SE AVSNITT 1 (1966-10-28)
UNGDOMSFÄNGELSE
VERKSTÄLLIGHETEN PÅBÖRJAD 1967-05-08 UPPSALA
ÖVERFÖRD TILL VÅRD UTOM ANSTALT 1968-07-05 ROXTUNA
+ + + + + AVSNITT 3 + + + + +
DOM 1909-07-01 DB 328/69 B 252/69 STOCKHOLMS RR AVD 11
2. GROVSTÖLD
UNDER TIDEN 1969-04-23 -- 24
8 KAP 4 § BRB
2. FöRSOK TILL GROVSTÖLD
1969-06-07
8 KAP 4 § BRB
TIDIGARE ÅDÖMD UNGDOMSFÄNGELSE UNDANRÖJS
SE AVSNITT 2 (1967-O6-27)
SKYDDSTILLSYN
34 Kap 1 § 3 P BRB
+ + + + + AVSNITT 4 + + + + +
DOM 1970-07-20 DB 685 B 1401/69 339/70 SOLNA DS
LAKAR INTYG ENLIGT LAGEN OM PERSONUNDERSöKNING
RÄTTSPSYKIATRISK UNDERSÖKNING
1. STÖLD
UNDER TIDEN 1966-10-03 -- 1967-04-14
8 KAP 1 $ BRB
2. GROV STÖLD
1969-12-24
8 KAP 4 $ BRB
3. FÖRSÖK TILL
TILLGREPP AV FORTSKAFFNINGSMEDEL
1970-01-17
8 KAP 7 $ BRB
4. SKADEGÖRELSE
1970-01-18
12 KAP 1 $ BRB
5. OLOVLIG KÖRNING
1969-10-25
3 § 1 ST 2 P TBL (1951:649)
DEN TILLTALADE SKALL ÖVER LÄMNAS TILL SLUTEN PSYKIATRISK VÅRD
+ + + + + AVSNITT 5 + + + + +
DOM 1971-06-18 247 B 701/70 STOCKHOLMS TR AVD 16
RÄTTSPSYKIATRISK UNDERSöKNING
DRÅP
1970-12-20
3 KAP 2 § BRB
Christer Pettersson knivhögg en person till döds på Kungsgatan. ⇛
DEN TILLTALADE SKALL ÖVERLÄMNAS TILL SLUTEN PSYKIATRISK VÅRD
1. 33 KAP 2 § BRB
2. 34 KAP 1 § 2 P BRB
+ + + + + AVSNITT 6 + + + + +
1973-12-19 DE 651 B 399/73 STOCKHOLMS TR AVD 16
LÄKARINTYG ENLIGT LAGEN OM PERSONUNDEPSöKNING
PERSONUNDERSÖKNING
RÄTTSPSYKIATRISK UNDERSöKNING
1. MISSHANDEL
1973-08-15
3 KAP 5 § BRE
2. OLAGA HOT
1973-08-15
4 KAP 5 § BRE
SKYDDSTILLSYN
+ + + + + AVSNITT 7 + + + + +
DOM 1975-03-19 DB 103 B 437/74 KATRINEHOLMS TR
RÄTTSPSYKIATRISK UNDERSCKNING
1. GROV MISSHANDEL
1974-11-26
3 KAP 6 § BRB
2. OLAGA HOT
1974-11-26
4 KAP 5 § BRE
3. NARKOTIKAFÖRSEELSE
1974-11-26
2 § NARKOTIKASTRAFFLAGEN (1968:64)
4. OLOVLIG KÖRNING
1974-10-19
3 § 1 ST TBL (1951:649)
TIDIGARE SKYDDSTILLSYN UNDANRöJS
SE AVSNITT 6 (1973-12-19)
FÄNGELSE ETT (1) ÅR (2) MÅNADER
PÅFÖLJDEN AVSER ÄVEN BROTTEN 1 DOMEN 19.12.1973
FÄNGELSESTRAFFET SKALL TILL EN TID AV TVÅHUNDRATRETTIOSJU (237) DAGAR
ANSES VERKSTÄLLT 1 ANSTALT
34 KAP 1 § 3 P BRB
VERKSTÄLLIGHETEN PÅBORJAD 1975-03-21 NYKÖPING
VlLLKORLiGT FRI 1975-05-18 NYKöPiNG ÅTERSTÅENDE STRAFFTID
4 MÅNADER 20 DAGAR PRöVOTIDEN UTGÅR 1976-05-08
+ + + + + AVSNITT 8 + + + + +
DOM 1975-07-02 DB 226 B 216/75 STOCKHOLMS TR AVD 16
1. GROV MISSHANDEL
1975-06-04
3 KAP 6 § BRB
2. NARKOTIKAFÖRSEELSE
1975-06-04
2 § NARKOTIKASTRAFFLAGEN (1968:64)
VILLKORLIGT MEDGIVEN FRIHET FÖRKLARAS FÖRVERKAD
SE AVSNITT 7 (1975-03-19)
FÄNGELSE ETT (1)ÅR TVÅ (2) MÅNADER
FÄNGELSESTRAFFET SKALL TILL EN TID AV TJUGOÅTTA (28) DAGAR ANSES
VERKSTÄLLT 1 ANSTALT
34 KAP 1 § 3 P BRB
VERKSTÄLLIGHETEN PÅBÖRJAD 1975-07-04 KUMLA VILLKORLIGT FRI 1976-07-12 KUMLA ÅTERSTÅENDE STRAFFTID 6 MÅNADER 6 DAGAR
PRÖVOTIDEN UTGÅR 1977-07-12
+ + + + + AVSNITT 9 + + + + +
DOM 1977-09-07 DB 370 B 440/77 STOCKHOLMS TR AVD 12
LÄKARINTYG ENLIGT LAGEN OM PERSONUNDERSÖKNING
1. MISSHANDEL
1977-06-17
3 KAP 5 S BRB
2. OLAGA HOT
1977-06-26
4 KAP 5 S BRB
3. SKADEGÖRELSE
1977-06-26
12 KAP 1 S BRB
4. NARKOTIKAFÖRSEELSE
1976-12-21
2 NARKOTIKASTRAFFLAGEN (1968:64)
VERKSTÄLLIGHETEN PÅBÖRJAD 1977-11-21 HÄKTET STOCKHOLM
TILL FULLO VERKSTÄLLD 1978-01-25 HÄKTET STOCKHOLM
+ + + + + AVSNITT 10 + + + + +
DOM 1973-05-03 DB 43 B 565/73 SVEA HOVRÄTT AVD 10
1978-03-03 DB 121 B 589/77 STOCKHOLMS TR AVD 12
LÄKARINTYG ENLIGT LAGEN OM PERSONUNDERSÖKNING
RÄTTSPSYKIATRISK UNDERSÖKNING
1. FÖRSÖK TILL MORD
1977-11-13
3 KAP 1 S OCH 10 S SAMT 23 KAP 1 S BRB
2. MISSHANDEL
1977-06-06
3 KAP 5 S BRB
3. GROV MISSHANDEL
1977-10-14
3 KAP 6 S BRB
4. VÅLDSAMT MOTSTÅND
1977-06-06
17 KAP 4 S BRB
5. GROV VÅRDSLÖSHET 1 TRAFIK
1977-09-24
1 § 2 ST TBL (1951:649)
6. OLOVLIG KÖRNING
UNDERTIDEN 1977-09-23 -- 11-08
3 § 1 ST 2 P TBL (1951:649)
7. TRAFIKONYKTERHET
1977-09-24
4 § 2 MOM TBL (1951:649)
8. OLOVLIG
AVVIKANDE FRÅN TRAFIKOLYCKSPLATS
1977-09-24
5 § TBL (1951:649)
INTERNERING. MINSTA TID FÖR ANSTALTSVÅRD FEM (5) ÅR
INTERNERINGEN SKALL TILL EN TID AV ETTHUNDRATRE (103) DAGAR ANSES VERKSTÄLLD I ANSTALT
VERKSTÄLLIGHETEN PÅBÖRJAD 1978-05-31 HALL
ÖVERFÖRD TILL VÅRD UTOM ANSTALT 1983-02-23 KUMLA
ENL. ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER (SFS 1931:211):
ÅTERSTÅENDE STRAFFTID 6 MÅNADER PRÖVOTIDEN UTGÅR 1985-02-23

Original


Lisbet Palme pekar ut Christer Petterson.
KD:10821-1 Förhör med Polis Lennart P.