Mordet på Olof Palme.

1988-12-20 16:50:00881220_165000Senast uppdaterad 2022-08-06

KD:10821-1 Förhör med Polis Lennart P.

Den 20 december 1988 kl. 16:50 KD:10821-1 Protokoll II:4 sid 1210

Förhörsledare: Lars H

Lennart underrättas om att han skulle höras angående de omständigheter som rådde vid tillfället då han tillsammans med kollegan Anders L den 28 maj 1986 besökte Christer Pettersson i enlighet med upprättat spaningsuppslag den aktuella dagen.

Lennart uppger att han fick ett par veckor innan den 28/5 1986 hade fått (jobbet) att söka upp Christer och efterhöra vad denne hade för sig den 28 februari 1986. Lennart uppger att han tillsammans med sin kollega Anders L vid ett flertal tillfällen innan den aktuella dagen försökte att få tag i Christer i dennes bostad, dock utan att lyckas med detta.

På fråga om Lennart och Anders var ensam i patrullen den 28/5 1986 så uppger Lennart att han och Anders har diskuterat detta och är inte säkra på det vare sig den ene eller den andre huruvida dom var ensamma eller om dom hade någon aspirant med sig, de tror dock att dom var ensamma, och på fråga om det kan ha varit mer än en aspirant med eventuellt så uppger Lennart att var dom flera så var det förmodligen bara en aspirant.

Lennart uppger att den 28/5 åkte de till Christer bostad och knackade på, det visade sig dock att ingen var hemma varför de gick ner och satte sig i bilen som var parkerad utanför bostaden för att där avvakta om Christer skulle komma hem. Till sin hjälp att identifiera Christer hade dom med sig ett gammalt spanfotografi.

Efter att de suttit i bilen en stund så får de se en man komma gående mot adressen och de tycker att mannen i fråga liknar den på det spanfoto dom har med sig på Christer varför de går ur bilen och frågar mannen om det är Christer, detta svarar mannen jakande på. Efter detta sätter de sig in i spanbilen, under den diskussion och de frågor som ställdes till Christer så uppgav Lennart ett han hade varit i stan den 28/2 1986, han talade då också om att han har varit på en klubb vilken Lennart tror hette Oxen, vidare så nämnde Christer namnet Sigge Cedergren. Christer hade också talat om att han hade kommit hem till sin bostad någon gång före 24.00.

På fråga om Lennart kommer ihåg hur Christer hade uppgett att han fått reda på att Olof Palme mördats så uppger han att han vid förhörstillfället inte kan erinra sig detta.

Lennart uppger också att de frågat Christer om denne haft något speciellt "agg" mot Olof Palme, denne hade då svarat att han inte hade några sådana känslor för Palme.

Angående Christer utseende vid förhörstill fället så uppger Lennart att han kommer ihåg honom såsom varande cirka 186-187 cm lång, smärt kroppsbyggnad, och Lennart vill uppge att dennes stil var i klädsel och hår ungefär som en 60-tals raggare. På direkt fråga om Christer hade något skägg, mustasch, så uppger Lennart att han i dagsläget inte kommer ihåg det, han utvecklar detta själv och säger att han eventuellt kan ha haft någon lite tunnare mustasch men det år inget som han kommer ihåg utan det är något som vid förhörstillfället antar att han eventuellt kan ha haft utan att Lennart därför lagt speciellt märke till detta. På fråga om Christer bar glasögon så uppger Lennart att han inte kan svara exakt på denna fråga utan Lennart blir vid förhörstillfället relativt osäker inför denna fråga och uppger att han eventuellt kan ha haft glasögon och dessa skulle i så fall vara försedda med någon form av metall bågar. Lennart betonar dock att han är väldigt osäker på denna uppgift.

Lennart uppger att samband med att vi pratade med Christer angående hans hemkomst den 28/2 så hade Christer nämnt någonting om att han hade kommit med tåg från Stockholms city ut till det bostadsområde där han bor.

Lennart kommer också ihåg att diskussioner angående hemresan hade gått ut på ungefär att Christer skulle ha kommit hem kvart-tio minuter i tjugofyra den aktuella kvällen.

Lennart uppger att han inte direkt kan påminna sig det men han har ett svagt minne av, eller om han påverkad av Sin kollega Anders att eventuellt Anders under det att de hade fått tag i Christer hade gått upp i Christers lägenhet för att där vidimera Christer uppgift ter utav någon person som eventuellt skulle befunnit sig i lägenheten. Denna uppgift är dock Lennart ganska så osäker på om det förhöll sig på detta vis att Anders L gick upp i lägenheten och Lennart befann sig ensam med Christer i spanbilen som för övrigt var en Volkswagen Jetta.

På fråga så uppger Lennart att om det skulle varit fler som hört Christer i bilen den aktuella dagen så skulle detta ha stått i den redovisning de gjorde efter denna åtgärd.

Lennart har ett svagt minne av utan att dock kunna precisera detta, att Christer vid det aktuella förhörstillfället lämnat ytterligare namn förutom Sigge Cedergren.

F - Förhörsledare

L - Lennart

F - Ja Lennart du har ju hört på vad jag har dikterat in på bandet här nu.

L - Mm

F - Kan vi låta tjejerna skriva ut det här eller vill du lyssna igenom det?

L - Nej det verkar korrekt.

Förhöret avslutat 17.15

Stockholm som ovan.

Lars H

Krinsp.


Christer Pettersons Kriminalregister.
KD:10821-2 Förhör med Polis Anders L.