Mordet på Olof Palme.

1988-12-20 17:20:00881220_172000Senast uppdaterad 2022-08-06

KD:10821-2 Förhör med Polis Anders L.

Den 20 december 1988 kl. 17:20 KD:10821-2 Protokoll II:4 sid 1214

Förhörsledare: Lars H

Anders underrättas om att han skulle höras angående den kontakt han hade med Christer Pettersson den 28/5 1986 då Anders tillsammans med kollegan Lennart besökte Christer för dåvarande ledningen för Palmeutredningen.

Anders uppger att han har ett diffust minne av den aktuella händelsen och då kan han erinra sig att han och hans kollega förmodligen först hade ringt på den lägenhet där Christer Pettersson skulle bo men denne hade dock inte varit hemma varför Anders och kollegan Lennart hade gått ner och satt sig i bilen för att eventuellt avvakta att Christer skulle komma hem.

Anders uppger att med sig till platsen hade de haft ett fotografi på Christer och efter att suttit och väntat en stund i bilen så ser dom att det kommer en kille gående vilken de tycker påminner om mannen på fotot. Hur det sedan gick till om det var Anders eller Lennart som gick ut och pratade med Christer kan inte Anders vid förhörstillfället erinra sig, han uppger dock att mannen i fråga var Christer och de hamnade alla tre så småningom inne i bilen. Bilen i fråga var enligt Anders förmodligen en Volkswagen Jetta.

Anders uppger att han har ganska svag minnesbild hur frågorna ställdes och vad som sades till svar på dessa frågor. Anders uppger dock att han har väldigt klart minne av Christer enär det på det spanings foto dom hade med sig stod Skrivet att Christer kunde vara farlig och Anders menar då att i samband med att det står så på ett foto så skärper man sig lite mer på den personen i fråga. Anders uppger att de ställt de frågor som man i regel gör, vad han gjort vid tidpunkten för mordet och var han befunnit sig och så vidare, exakt hur dessa frågor ställts eller vad de hade fått för svar på dessa frågor kan Anders vid förhörstillfället icke erinra sig.

Angående Christer utseende så uppger Anders att han har väldigt dåligt minne av hans utseende, han kommer inte ihåg hur han var klädd, han kommer ej heller ihåg om han hade skägg eller mustasch eller något speciellt med Christer utseende, det enda han egentligen kommer ihåg angående Christer från den 28/5 1986 var att han var mörk.

På fråga om Anders har något minne av att han har varit uppe i Christer lägenhet den aktuella dagen så uppger Anders att han inte direkt kan säga att han varit det men han säger som så att "att han eventuellt kan ha varit inne i lägenheten och hört någon kille". Anders är dock väldigt osäker på denna uppgift enär de vid denna tidpunkt hade en mängd olika lägenheter Och adresser att kontrollera varför det kan råda någon sammanblandning mellan dessa adresser.

F - Förhörsledare

A - Anders

F - Ja Anders du har ju hört vad jag dikterat in på bandet här, stämmer det med vad du kommer ihåg eller är det något ytterligare du vill tillägga till det här förhöret?

A - Ja det stämmer, ungefär så är min minnesbild idag.

F - Då kan vi låta tjejerna skriva ut det här utan att du lyssnar på det här?

A - Ja.

Förhöret avslutat 17.35

Stockholm som ovan.

Lars H

Krinsp.


KD:10821-1 Förhör med Polis Lennart P.
T:116-F Förhör med Lisbet Palme.