Mordet på Olof Palme.

1989-01-26 18:30:00890126_183000Senast uppdaterad 2022-08-06

T:116-F Förhör med Lisbet Palme.

Den 26 januari 1989 kl. 18:00 T:116-F Protokoll I sid 36 - 39

Förhörsledare byråchefen Solveig Riberdahl. Förhörsvittne byråchefen Jörgen Almblad.

Förhör med Lisbeth Palme. Förhöret hållet i riksåklagarens lokaler Storkyrkobrinken 7, Stockholm, den 26 januari 1989 klockan 18.30-19.40. Förhörsledare byråchefen Solveig Riberdahl. Förhörsvittne byråchefen Jörgen Almblad.

På särskilda frågor från förhörsledaren uppgav Lisbeth Palme att hon inte ville att förhöret skulle tas upp på band och inte heller att advokaten Arne Liljeros skulle vara närvarande vid förhöret

Lisbeth Palme uppgav att utseendet på den man som hon pekat ut vid konfrontationen den 14 december 1988, när videoband OP 533 förevisades för henne, (person nr 8), till fullo överensstämmer med den minnesbild hon har av den man som hon iakttog i korsningen Tunnelgatan - Sveavägen den 28 februari 1986 omedelbart efter mordet på Olof Palme. Den man som hon då iakttog hade dock inte någon mustasch.

Omedelbart efter det att Olof Palme beskjutits vred sig Lisbeth Palme med ett ryck åt vänster. Samtidigt sade hon något om smällare. I det ögonblicket blev hon själv beskjuten. Hon förstod då vad som hade hänt. Därefter iakttog hon mannen på ett avstånd av 5—7 meter. Hon befann sig ansikte mot ansikte med mannen. Lisbeth Palme vet inte om hon stod upp eller Satt på huk när hon gjorde iakttagelsen, men hon tror att hon stod upp. Mannen stod i ett ljussken. Lisbeth Palme anger på en bifogad skiss mannens position. (Den vänstra av de tre markeringarna som Lisbeth Palme har gjort på skissen.)

Hon har ytterligare en minnesbild ett par minuter efter den första iakttagelsen av en man som stod inne på Tunnelgatan vid den barack som då fanns där. Lisbeth Palme anger på den bifogade skissen mannens position. (Den högra av de tre markeringarna Som Lisbeth Palme har gjort på skissen. ) Mannen stod med ansiktet vänt mot henne.

Lisbeth Palme har ett intryck av att de tre iakttagelserna rör samme man.

Lisbeth Palme var vid tillfället mycket observant på sin omgivning, eftersom hon med blicken sökte någon som kunde hjälpa henne.

I ett tidigt skede såg Lisbeth Palme också en man Som var iklädd en beige jacka. Jackan var ljus, troligtvis av mockaskinn. Den mannen befann sig betydligt längre norrut på Sveavägen än den första mannen som hon hade iakttagit. Mannen med den beigefärgade jackan verkade avvisande till att hjälpa henne.

Lisbeth Palme har inte någon minnesbild av några andra personer förrän ett flertal personer strömmade till platsen

----------------

På särskilda frågor beträffande vad som inträffat tidigare på kvällen uppger Lisbeth Palme följande.

Olof Palme och Lisbeth Palme skildes från sonen Mårten Palme och dennes fästmö utanför bokhandeln som ligger söder om biografen Grand. Lisbeth Palme minns inte, om Mårten Palme och hans fästmö gick med några meter Söderut. I vart fall gick de inte med så långt som till Sveavägens korsning med Kammakargatan.

Det var ganska mycket folk som rörde sig och folk Som stod och pratade utanför biografen. Lisbeth Palme har en känsla av att det stod en person i närheten av Olof Palme och henne när de stod och pratade med Mårten Palme och dennes fästmö vid bokhandeln. Denna person kan ha hört att Olof Palme och Lisbeth Palme talade om att promenera hem.

Lisbeth Palme har inte någon minnesbild att någon trängt sig förbi vid portgången till ABF-huset. Inte heller minns Lisbeth Palme om Olof Palme och hon gjorde någon ansats att korsa Sveavägen före Adolf Fredriks Kyrkogata.

Efter det att Olof Palme och Lisbeth Palme hade korsat Sveavägen, stannade Lisbeth Palme själv högst tio sekunder framför butiken Sari.

--------------

Lisbeth Palme såg därefter sekvensen med person nr B på videotape OP 533. Hon fick också se person nr 8 på s k fryst bild.

Stockholm den 27 januari 1989


KD:10821-2 Förhör med Polis Anders L.
Börje Ws. PM angående förhör med Mårten Palme 860301.