Mordet på Olof Palme.

1989-03-13 00:00:00890313_000160Senast uppdaterad 2022-08-06

Börje Ws. PM angående förhör med Mårten Palme 860301.

FUP Tilläggsprotokoll C Sid 154

PM.

På begäran av kriminalkommissarie Lars J nerskrives minnesbilder av det förhör Som hållits med Mårten Palme på natten efter det Olof Palme mördats. Not ⇛

Någon gång vid 04:30 tiden ringer Mårten från föräldrarnas bostad i Gamla Stan och vill bli hämtad till förhör då han kanske har upplysningar att lämna.

När Mårten anländer till. våldsroteln så får jag besked om att höra honom vilket sker på dåvarande chefs, Nils Linders, Tjänsterum. Med under förhören är kriminalavdelningen chef. Gunnar Severin.

Vad jag i deg komma ihåg så omtalade jag för Mårten, att i och med man nu såg honom så förelåg full identitet av den person son enligt tips på natten påtalade att Olof Palme stått vid sidan om en person klädd i skinnjacka vid dan i ärendet aktuella bokhandeln. Denne måste alltså varit Mårten.

Mårten omtalar, att han vid avskedet av föräldrarna lägger märke till en man som går efter makarna Palme i samma riktning från tidigare nämnda plats vid bokhandeln. Det enda jag i dag kan komma ihåg av lämnat signalement från Mårten är, att mannen skulle bära stålbågade glasögon.

Under natten efter mordet hade av kollegor framkastats misstankar mot en person vid namn Walter K 380201-XXXX, detta på grund av dennes uttalade hot mot Olof Palme och Hans Holmér, allt tydligen inspelade på band inspelade telefonsamtal mellan Kirisits och befattningshavare vid våldsroteln.

Tid denna tidpunkt var läget sådant, att Walter K skulle hämtas till förhör kommande måndag enligt beslut av K.G. Svensson och jag var tilldelad ärendet. Utöver nämnda hot fanns också ärende anmält från affärs personal i city om uttalade hotelser från Walter K mot dem.

Snabbeslut om hämtning av Walter K kom direkt efter mordet, okänt klockslag men denne anträffandes inte i sin bostad av personal som där sökte honom. Det framtogs också daktningsfoto på Walter K och dessa distribuerades ut till alla platser som ansågs berörda i ärendet, ex.-vis Rosenbad, sjukhusen, vakter utanför Palmes bostad m.m.

Ett foto föreställande Walter K visades också upp för Mårten men hur han reagerade för detta har jag i dag ingen aning om. Vad jag däremot klart, minns är, att krinsp Erik Skoglund var den korn in med fotot till förhörsrummet. Not ⇛

Stockholm 89-03-13

Börje W,


T:116-F Förhör med Lisbet Palme.
KA:10978-A förhör med Cristina O.