Mordet på Olof Palme.

1990-11-28 16:00:00901128_160000Senast uppdaterad 2023-03-20

D:13303-5 Förhör med receptionisten på Scandic Hotel i Borlänge.

D:13303-5 Förhör med receptionister på Scandic Hotel i Borlänge

1990-11-28 16:00

Förhörsledare: krinsp Olle Holknekt som tjänstgör på spaningsavdelningen i Falun.

[MASKAT] var anställd som [MASKAT] på Scandic Hotel i Borlänge åren 1982-1989

Anledningen till att [MASKAT] i någon mån kan erinra sig den aktuella morgonen är att hon av en arbetskamrat fick reda på att stadsminister Olof Palme hade mördats under den gångna natten. Detta skedde när [MASKAT] anlände till arbetet kl. 06.00.

[MASKAT] vill här påpeka att [MASKAT] innan denna händelse aldrig hade hört talas om Hans Holmer. [MASKAT] kände då ej heller till att denne vid tillfället bodde på hotellet.

Bland de första gäster, som kom ned i receptionen på morgonen, uppskattningsvis vid 07:30 tiden, var en lång man, som [MASKAT] nu vare sig kan bedöma utseende eller ålder på. Under utcheckningen frågade [MASKAT] mannen om han hört talas om nattens mord. Mannen verkade först helt oförstående, men när [MASKAT] upplyste honom om att det var Olof Palme som var mördad blev han mycket förskräckt. Han sade att han var tvungen att gå och ringa ett telefonsamtal. [MASKAT] uppfattade också på hans resonemang att han skulle vara tvungen att avbryta sin resa till Vasaloppet och istället åka till baka till Stockholm. Efter utcheckningen försvann mannen och [MASKAT] såg honom inte mera.

[MASKAT] säger att det är mycket svårt att lägga enskilda utseenden på minnet [MASKAT], speciellt när hotellet, som denna natt, var fullbelagt. ”Det är bara en massa ansikten som passerar revy". Dessutom har det gått över 4 år sedan den aktuella händelsen. [MASKAT] har dock en svag aning om att hon tyckte sig känna igen Hans Holmér, när [MASKAT] senare fick se denne i TV och tidningar, som den man, som [MASKAT] träffade i receptionen denne morgon.

Senare har [MASKAT] dragit den klara slutsatsen att det måste ha varit han. Händelsen har ju debatterats i massmedia, där Hans Holmér själv bekräftat att han bott på hotellet natten till 86-03-01.

När [MASKAT] förevisas den kreditnota, som utfärdades i samband med att Hans Homér betalade hotellräkningen med ett kreditkort Eurocard, bekräftar [MASKAT] att [MASKAT] signatur EB finns på notan. [MASKAT] hette vid den tiden [MASKAT]

Uppläst och vidkänt.

Förhöret avslutades kl. 16:15.


QÖ:12823 Avsnitt Q - redogörelse och förslag.
A:13812-1 Förhör med Lena Ö.