Mordet på Olof Palme.

1991-11-21 00:00:00911121_000160Senast uppdaterad 2022-08-15

T:8418-D Förhör med Ulf Dahlsten.

Den 21 november 1991 T:8418-D
Uppgiftslämnare: Ulf Dahlsten
Uppgiftsmottagare: Polis Ewa-Marie A och Polis Ingemar I

Dag som ovan sammanträffade Polis Ewa-Marie A samt Polis Ingemar I med Ulf Dahlsten. Syftet med mötet var att försöka klargöra vilka uppgifter Ulf lämnat till f.d. Länspolischef Hans Holmér såsom tidigare angivits i upprättat spaningsuppslag.

Ulf förevisas vad som skrivits och uppger spontant att Holmér aldrig hållit något förhör med honom. Ulf tillfrågas då om det är möjligt att det vid någon form av annan kontakt, t.ex. skriftligen eller via telefon, lämnats några uppgifter från hans sida till Hans Holmér. Ulf säger att så inte är fallet. Han tillfrågas vidare om han och Holmér över huvud taget varit i kontakt med varandra. Ulf uppger då att Holmér tog kontakt med honom ca 14 dagar efter mordet och informerade honom om utredningsläget. Holmér ställde dock inga frågor till Ulf vilket innebar att Ulf inte lämnade någon information.

Stockholm, som ovan.

Polis Ewa-Marie A.

Original


A:14093-B Förhör med Polis Lars C i 1210.
A:14124 Förhör med Polis Åke R i 5520.