Mordet på Olof Palme.

1991-10-16 11:25:00911016_112500Senast uppdaterad 2022-08-30

A:14093-B Förhör med Polis Lars C i 1210.

den 16 oktober 1991 kl. 11:25 A:14093-B

Förhörsledare: Polis Sören M

Protokoll fört vid förhör med polis kommissarie Lars C, pnr [MASKAT].
Anställd vid Norrmalmspolisen VD I, tfn lokalt 5109.
Förhöret hållet onsdagen den 16 oktober 1991 på Palmroteln med början klockan 11.25*
Förhörsledare: krinsp Sören M.
Förhörsvittne: ej tillgängligt.

Lars underrättades att han skulle höras i Palmeutredningen med anledning av att han den 28/2 1986 var sk. Piketkommissarie den kvällen. Förhöret skall också omfatta hans arbetsuppgifter under kvällen med inriktning på besöket på Sabbatsbergs sjukhus direkt efter att fd statsminister Olof Palme skjutits på Sveavägen.

Lars namn kommer i fortsättningen att förkortas ned LC.

LC fick snabbt läsa igenom spaningsuppslag A:14093 där krkom Jan L är uppgiftsmottagare. Spaningsuppslaget är daterat 86-03-26 och där redogör LC hur han tillsammans med Hans R i radiobil 1210 körde efter det att larmet gått om beskjutningen av en person. Då befann sig patrullen mittemellan amerikanska ambassaden och Berwaldhallen i riktning mot city. LC uppger att patrullen ånyo kört samma väg som man gjorde den aktuella kvällen och därefter angett de här tiderna som finns i uppslaget A:14093. Det visade sig då att det tog ca 10 minuter, möjligen några minuter mindre, 8 minuter att köra därifrån till brottsplatsen. LC förklarar också att han upprättat en promemoria efter de noteringar han gjort den aktuella kvällen, Promemorian är identisk med den som har beteckningen och har rubrik Begärd promemoria angående åtgärderna vid mordet på statsministern fredagen den 28 februari 1986. LC förklarade att han inte hade så många uppgifter utöver de som fanns i denna promemoria men att han naturligtvis skulle besvara de frågor och frågetecken som fanns.

Då LC kom fram till brottsplatsen ca IO minuter efter larmet så sammanträffade han med poliskommissarie Söderström som fanns i radiobil 2520. Gästa S var platschef och höll i bi.a. avspärrningarna. Poliskommissarie Christian D hade påbörjat och organiserat sökning i området. Varför LC efter en kortare information om vad som hänt beslutade sig för att åka till Sabbatsbergs sjukhus, dit offret var förd i ambulans. Poliskommissarie Gästa S hade kort informerat om att det var tre personer som varit tillsaramans varvid den ene mannen plötsligt sköt ner den andre. LC fick klart för sig redan då att det var statsminister Olof Palme som var skjuten och att. fru Lisbeth Palme följt med till Sabbatsbergs sjukhus. Uppgiften för LC var i det läget att genom Lisbeth Palme få gärningsmannen identifierad eftersom de uppgifter som fanns på brottsplatsen sade att samtliga inblandade kände varandra. LC meddelar ODL sambandscentralen att han åkte till Sabbatsberg sjukhus och var första polisbil på platsen. Vid ankomsten till sjukhuset fick han snabbt veta att Lisbeth Palme befann sig i ett mindre väntrum på baksidan av akutoperationssalen där man behandlade den skadade. Han fann snabbt Lisbeth Palme tillsammans med en sjuksköterska, LC går in själv till Lisbeth Palme som verkade chockad och försöker vid flera tillfällen att via henne få veta vem den tredje personen var.

Fru Palme talade då om att det fanns ingen tredje person som varit i deras sällskap utan att de båda varit på en biograf och tillsammans gått därifrån då en okänd man dykt upp. Fru Palme hade ingen uppfattning om vem som kunde ha avlossat skotten och signalementet är detsamma som står i promemorian, mannen var stor, kraftig, mörkhårig, iklädd midje— eller trekvartslång blå/mörkblå täckjacka. Under detta första besök hos Lisbeth Palme så visade sjuksystern på fru Palmes kappa att det fanns två hål i höjd med skulderbladen. Kappan var då avtagen från fru Palme och sjuksystern drog också upp fru Palmee blus bak på ryggen och LC kunde konstatera att det fanns en sårkanal tvärs över de båda skulderbladen. Han minns att det inte hade runnit blod utan skadan var ytlig. LC lämnade rummet och lät kappan vara kvar och han informerade även systern om att den skulle vara kvar till annan teknisk polis kom till platsen. han gick ur rummet och från sjuksystrarnas expedition tog han telefonkontakt med ODL och vakthavande poliskommissarie Koci på tfn 3330. Han bekräftade då att det var statsminister Olof Palme som skjutits och att till— ståndet var kritiskt och vidare talade han om uppgifterna som fru Palme berättat att det inte var någon känd gärningsman utan att makarna varit ensamma då de gått från biografen. LC begärde också kriminaltekniker till sjukhuset. LC vill också minnas att han redan vid detta samtal med Koci nämnde att Lisbeth Palme hade en skada på sin rygg, Det var ca 10—15 meter mellan det rum Lisbeth Palme befann sig i och den expedition varifrån han ringde till ODL.

Som piketchef var LC:s uppgift på platsen att få uppgifter om gärningsmannen så att han därefter skulle kunna använda sin personal för en insats. Den ende polis utöver honom själv sam han samtalade med var tf poliskommissarie Åke R som måste ha kommit en stund efter LC och denne hade till uppgift att bevaka det operationsrum eller sal där man behandlade Olof Palme. Strax efter att LC rapporterat till ODL kom en sjuksyster och sade att Lisbeth Palme ville ha kontakt med honom igen. Då han kom in i rummet så önskade Lisbeth Palme att få hjälp med att kontakta Ingvar Carlsson och Kjell Lindström. Även vid detta andra tillfälle försökte LC höra med Lisbeth Palme om ytterligare uppgifter men då han märkte att fru Palme fortfarande var chockad så insåg han att det var lönlöst. Detta andra besök var kortare än det första han gjort.

Den här kvällen var LC iklädd svart skinnjacka med koppel och mössan modell båt hade han satt i kopplet. LC gick åter in till den tidigare nämnda expeditionen och kontaktade åter ODL och vakthavande poliskommissarie Hans K och framförde fru Palmes önskemål om underrättelse. Omkring klockan 24.üü så kom det två läkare ur operationsrummet och någon av dem meddelade att Olof Palme avlidit. LC försökte att få svar på frågan om någon kula funnits kvar i kroppen och även i övrigt tekniska frågor. Ingen av läkarna som då var tre eller fyra stycken i rummet som låg innanför expeditionen kunde besvara frågorna, de verkade ”uppskärrade” allihopa och de hänvisade till klinikchefen. LC nämner här att han själv tyckte att det var en overklig Situation. Han vill minnas att han för säkerhets skull frågade läkarna igen om det verkligen var statsminister Olof Palme som var skjuten, vilket de bekräftade.

Anledningen till att LC varje gång var tvungen att gå in och ring på sjuksköterskornas expedition var den att den bärbara radions batterier var slut under vistelsen på sjukhuset varför all kommunikation måste ske per telefon LC;s chaufför Hans R sänds till VDI för att hämta nytt batteri. Via ODL bestämdes det att Åke R skulle stanna kvar på sjukhuset medan LC skulle åka till ledningscentralen för att där samla polisstyrkor för vidare åtgärder. Innan LC Lämnade sjukhuset så gjorde han en "avlämning” till Åke R om var Lisbeth Palme befann sig och att där fanns en kappa med skottskador osv. Innan LC åker från sjukhuset så har två radiobilar anlänt och polismännen där fick till uppgift att bevaka akutintaget såväl utanför som precis innanför och absolut inte släppa in någon.

På upprepade frågor säger LC att det fanns ingen civil polis varken från kriminalen eller säkerhetspolisen gom han kunde iaktta den här kvällen så länge han var kvar på sjukhuset. Han borde ha sett det då de måste passera expeditionen. Det fanns heller inga andra personer, anhöriga till familjen Palme som hade hunnit koma till sjukhuset då det här var bara ca en halvtimma efter mordet. LC åker från Sabbatsberg ca 00:30—tiden och då har tf kommissarie Åke R chefskapet. Under sin resa mot ODL ledningscentralen så återkallas han till sjukhuset då han kommit halvvägs till polishuset. Det uppgavs att Lisbeth Palme ville ha förnyad kontakt. Då LC kommer tillbaka till Lisbeth Palme vill hon ha bekräftelse på att han verkligen kontaktat Ingvar Carlsson och Kjell Lindström. LC förklarar att han gett ledningscentralen i uppdrag att göra det och han nämner då också att det finns direktnummer från polisens ledningscentral till bl.a. samordnande säkerhetsman Kjell Lindström. LC har inte så bra minnesbild från detta tredje tillfälle då han kort samtalar med Lisbeth Palme. Några nya uppgifter kommer för övrigt inte fram under detta samtal.

LC ser inte heller nu till någon civil polis på platsen och efter 00.45 så lämnar han Sabbatsbergs sjukhus för att inte återvända dit någon mer gång.

LC tillfrågas om han känner till den här spelklubben som var aktuell under natten. LC kan bekräfta att han gör det men han har inget minne av att han var inblandad i någon operativ åtgärd not den just den här kvällen.

LC vet inte om någon annan polis talade med fru Palme den här kvällen men det är ju inte omöjligt säger han att tf kommissarien Åke R gjorde det efter det att han LC lämnat Sabbatsbergs sjukhus.

Förhöret avslutas klockan 12.25

Förhöret indikterat efter gjorda noteringar och Lars C kommer att ta del av det i utskrivet skick.

Stockholm som ovan

Sören M
krinsp

Tillägg: Torsdagen den 21 november 1991 läste pkcm Lars C igenom förhöret i utskrivet skick varvid han ville förtydliga följande:
Sid 2. Uppgifterna på brottsplatsen sade att makarna Palme och en tredje person gått tillsammans, inte att de hade känt varandra.
Sid 3. Lars C är helt säker på att han informerade Hans K om fru Lisbeth Palmes skada på ryggen, inte ”vill minnas.”
Sid 3. Lars C påpekar att han skulle ha använt en vanlig telefon även om inte den bärbara radions batterier varit urladdade. Detta på grund av riskerna för överhörning.
Sid 4. Den angivna tidpunkten 00:30 — 00:45 kan vara något tidigare 00:20 — 00:30 ca säger Lars C idag
Sid 5. 4. Lars C vill göra ett klarläggande beträffande den spelklubb som var aktuell mordnatten. Lars C vet ej med säkerhet om han var med och beordrade tillslag där eller om det var något annat befäl.

Utöver de ovanskrivna ändringarna hade Lers C inget ett erinra mot förhörets innehåll.

Stockholm 1991-11-21

Sören M

Original


TÖ:13962 PM: Olof Palmes sista dag.
T:8418-D Förhör med Ulf Dahlsten.