Mordet på Olof Palme.

1991-08-26 00:00:00910826_000160Senast uppdaterad 2022-05-14

TÖ:13962 PM: Olof Palmes sista dag.

OLOF PALMES SISTA DAG
28 FEBRUARI 1986
TID HÄNDELSE DOC.HÄNV.

08:00

Olof Palme samtalar med statssekr. Jan 0 Karlsson över telefon. Palme talar om familjepolitiken samt att han var på väg att spela tennis.

T:8593

08:30

Livvakterna Björn Söderberg och John-Erik Hahne anländer till apotekshörnan Västerlånggatan -Storkyrkobrinken.

T:9049

08:45 –
10:20

Olof Palme kommer ut från bostaden och går till livvaktsbilen varefter de beger sig till Kungliga tennishallen för tennisspel med Harry Schein, hörd och uppger att Olof Palme var på ovanligt gott humör den 28 februari 1986

T:8308

Efter avslutat spel badade Olof Palme bastu. i bastun fanns också Per Gunnar Evander
Vid förhör har Evander uppgivit att han uppfattade Olof Palme vid gott humör under bastubadet.
Evander har också uppgivit att uppfattat Olof Palme på ovanligt gott humör den aktuella dagen.

T:13616

10:00

Livvakterna Söderberg och Hahne återkommer till tennisstadion.

T:9049

10:35

Palme kommer från tennisstadion och beger sig tillsammans med livvakterna till Ströms Herrekipering på Kungsgatan i Stockholm. 0lof Palme och livvakten Söderberg går in i affären. Besöket i affären varar ca 5 - 15 minuter och anledningen är ett återlämnande av en kostym Palme inköpt/ lånat dagen innan.

Återfärd till Rosenbad.

Livvakterna underrättade om att de inte behövdes mer den dagen. I händelse av ändring skulle dessa underrättas

T:9049

11:00

Besök av Ulf Dahlsten. enligt Olof Palmes agenda.

Q:9767

Dahlsten hörd. Ingenting nämns i förhören ang. Palmes sinnesstämning. (Angående Dahlsten, se anteckning i slutet av redovisningsprotokollet).

T:8418

Den uppgift som redovisats i Dahlstens förhör som säger att Lars-Göran Engfeldt medverkat vid Dahlstens möte med Olof Palme stämmer ej. Engfeldt uppger att han sammanträffat med Dahlsten den 28 februari, någon gång på förmiddagen, för en föredragning om finanskrisen. Palme medverkade ej vid detta möte.

T:8418

11:30

Inbokat möte med Iraks ambassadör Al-Sahaf. Samtalsanteckningar finns där det klargörs att mötet gällde säkerhetsrådets resolution den 86-02-24 om Iran/Irak-konflikten, samt ett besök i Sverige av Iraks utrikesminister Tariq Aziz.

Al-Sahaf är ej personligen hörd om mötet.

TB:12880

12:00

Inbokat möte med Per-Albin Hansson-fonden, Brantingsfonden och Wigforsfonden.

Föredragande i P-A Hannson-fonden, [MASKAT] är hörd. Hon uppger att [MASKAT] från partikansliet, [MASKAT] från LO samt hon själv träffade Olof Palme på statsrådsberedningens mellan kl. 12:00 och ca 13:00. Efter mötets avslutande gick de förbi Olof Palmes tjänsterum. [MASKAT] observerade då att Ulf Dahlsten befann sig i rummet

[MASKAT] nämner också att hon under mötet med Olof Palme uppfattat denne positiv som och harmonisk, närmast glad.

T:8853

13:00

Statsrådslunch i. vilken Olof Palme medverkade enl. sekr. Ann-Mari Wilsson.

T:8518

Ulf Dahlsten uppger att han mellan kl. 13:00 och 13:30 befunnit sig i Palmes tjänsterum tillsammans med Olof Palme och [MASKAT] detta i syfte att diskutera [MASKAT] och verkningarna av detta.

T:8418

Vid förhör med [MASKAT] har [MASKAT]

[MASKAT]

Vid kontroll med Dahlsten uppger denna att han inte med säkerhet kan säga att [MASKAT] med verkade vid detta möte han och Olof Palme hade vid ovan angiven tidpunkt. Dahlsten är dock helt säker på att ämnet för diskussionen var [MASKAT] Detta kan också, enligt Dahlsten. vara en förklaring till Birgitta Dahls iakttagelse / reflektion över Olof Palmes person när denne anländer till lunchen.
Se redovisning nedan.

T:8418

Rörande statsradslunchen kan säges att det inte, utifrån hittills upprättade anteckningar, går att klargöra exakt vilka statsråd som medverkad.
Enligt uppgift från statsrådsberedningen förs inget protokoll eller någon närvarolista från luncherna.

Nedan uppräknade statsråd är hörda i ärendet:

BIRGITTA DAHL

Dahl uppgår, vid förhör, att Palme, när han kom till lunchen, [MASKAT]. Någon i sällskapet yttrade också ”sätt dig ner och ta en sup” för att återkalla Palme till nuet Palme åt sin lunch under det att de hade en ärendeomgång, Dahl uppger att Palme deltog [MASKAT]. Dahl nämner också att Palme medförde en liten papperspåse, med okänt innehåll, till lunchen

T:8820

INGVAR KARLSSON

Karlsson uppger att han befann sig i [MASKAT] den 28 februari 1986. Han deltog således ej vid lunchen.

T:8517

TAGE G PETTERSSON.

Samtalade med Olof Palme sista gången den 27 februari 1986 över telefon.

T:8644

LENNART BODSTRÖM

Bodström uppger att han befann sig i [MASKA] den 28 februari l986.

T:8772

LENA HJELM-WALLÉN

Wallén uppger att hon befann sig i hemmet i [MASKAT] den 28 februari 1986. Träffade Palme sista gångenden 27 februari på statsrådsberedningen.

T:8773

8ENGT GÖRANSSON

Ingen anteckning finns om Göransson deltog i lunchen. Han samtalade dock med Olof Palme över telefon ca kl 17.15 den 28 februari 1986. Se redovisning vid aktuell tidsangivelse.

T:8796

BO HOLMBERG

Holmberg befann sig i sin bostad den 28 februari 1986. Träffade Palme sista gången den 27 februari. på statsrådsberedningen

T:8806.

GERTRUD SIGURDSSEN.

Sigurdssen befann sig i. [MASKAT] den 28 februari 1986. Hon träffade Palme Sista gången den 27 februari vid regeringslunchen. Palme hade då varit mycket glad och harmonisk.

T 8823

STEN ANDESSON

Andersson befann sig på semester i [MASKAT] den 28 februari 1986.

T 8661

ANNA-GRETA LEIJON

Leijon befann sig på semester i [MASKAT] den 28 februari 1986.

T:8658

KJELL-OLOF FELDT.

Ingen anteckning finns över ev. medverkan vid aktuell lunch.

T 8695

ROINE KARLSSON.

Ingen anteckning finns över ev. medverkan vid lunchen.

T 8955

MATS HELLSTRÖM.

Ingen anteckning finns över ev. medverkan vid lunchen.

V:8050

SVEN HULTERSTRÖM.

Ingen anteckning finns över ev. medverkan vid lunchen.

T:8761

*

Efter lunchen samtalade Olof Palme kort med Björn Andersson, sakkunnig vid statsrådsberedningen.

T 8415

14:15

Inbokat möte med Ygeman, redaktör vid SF/statsanställdas förbund. Ygeman hörd.
Ygeman nämner att Olof Palme, i en fotosituation i samband med intervjun. Blev allvarlig och uttryckte "ingen vet vad som finns därute".
0lof Palme nämnde också vid mötet att han ev. skulle gå på bio under kvällen.

T:1628

Fotografen John Wahlbärj vilken också medverkade vid intervjun, är hörd.
John Wahlbärj uppger att Palmes kommentar vid fotosituationen inte uttalades med oro utan var en spontan kommentar kring det de samtalade om just då. John Wahlbärj fann inget märkningsvärt i uttalandet.
John Wahlbärj uppfattning är att Olof Palme var på mycket gott humör vid intervjutillfället.

T 1628

15:00

Inbokat möte med Norges ambassadör Oscar Vaernö. Vaernö är inte hörd och inga samtalsanteckningar finnsöver mötet.

Olof Palme och Vaernö fikade i personalens kafferum tillsammans med övrig personal. De satt dock ensamma vid ett bord för sig själva.
De lämnade också lokalen före de övriga och gick då till Palmes tjänsterum.

T:8518

Vid förhör med Hans Dahlgren framkommer en uppgift om att Vaernö till denne sagt att han han uppfattade Palmes humör vid mötet som strålande.

T:8576

16:00

Inbokat möte med Margaretha G AIC. Margaretha hörd.
Margaretha uppger att Palme var mycket avslappnad mötet. Hon har aldrig sett honom så avslappnad.
De samtalade uteslutande om arbetet vid AIC, inget privat avhandlades.

T:13945

Enligt sekr. Ann-Mari W var Margaretha där för informationsutbyte med Olof Palme. Margaretha lämnade ca kl 16:30.

T:8518

16:30

Olof Palme och Ann-Mari Wilsson samtalade om [MASKAT]

T:8518

16:00 – 17:00

Någon gång under denna tidsperiod överlämnar Palme arbetsuppgifter till Lars-01of Pettersson, sakkunnig vid statsrådsberedningen.

17:00 – 18:00

Olof Palme samtalar med Ulf Dahlsten på tjänsterummet.

T:8418

17:00 – 17:15

Olof Palme samtalar med Louise V i Lund ang. ett stipendium från Ernst Wigforss-stiftelsen. Louise V är hörd.
Louise V nämner i förhöret att hon fick uppfattningen att Olof Palme lät pressad, men antog att detta berodde på att det var hans sista samtal för dagen.

T:8863

17:15

Samtalat med Bengt Göransson över telefon. Denne hade uppfattat att att stod väl till och att Palme var optimistisk.

T:8796

18:00

Sammanträffade med sekr. Ann-Mari W utanför sitt tjänsterum och samtalade med henne om ett brev som skulle renskrivas.

T:8518

18:00

Samtalat med Kjell-Olof Feldt över telefon ang. SIFO:s resultatundersökning

T:8695

18:00 - 18:30

Någon gång under denna tidsperiod lämnade Olof Palme statsrådsberedningen. Enligt dep.sekr Stefan Norén lämnade Palme platsen kl. 18:30.

T:8273

18:30 - 18:40

Mårten Palme samtalade med fadern över telefon och denne talade om att han befann sig hemma i bostaden. Mårten hörde också modern i bakgrunden.

T:2

18:30

Olof och Lisbeth Palme äter middag tillsammans i bostaden.

T:116

20:00 – 20:15

Samtalade med partisekr. Bo Toresson över telefon ang. SIFO-siffrorna. Toresson uppger vid förhör att han uppfattade Palme mer avspänd och lugn än han varit tidigare.

T:8694

20:30

Palme samtalar med [MASKAT] över telefon [MASKAT].

T:8694

20:40

Olof och Lisbeth Palme lämnar bostaden i Gamla stan i Stockholm. Via Gamla stans tunnelbanestation beger de sig sedan till biografen Grand på Sveavägen.

T:116

20:50 – 21:00

Makarna Palme anländer till biogrefen Grand någon gång under denna tidsperiod.

T:9593

21:15

Föreställningen, Bröderna Mozart, börjar.

L:846

23:04

Föreställningen slut. Makarna Palme dröjer kvar en stund och samtalar med Mårten och dennes flickvän, därefter promenad längs Sveavägen i riktning mot bostaden.

L:846
T:2
T:116
T:9593

23:20

0lof Palme blir skjuten i ryggen i hörnet av Tunnelgatan och Sveavägen i Stockholm

*

Samtliga tidsuppgifter är mer eller mindre cirkatider beroende på den mänskliga faktorn. I detta fall människors förmåga att komma i håg, anteckna och relatera olika händelser.

*

Angående Ulf Dahlsten kan sägas att denne hade en tjänst vilken innebar att han ofta, och oplanerat, sammanträffade med Olof Palme under dagarna. Dahlsten har därför svårt att uppge exakta tider och exakt vilka personer som medverkat vid de "möten" han haft med Olof Palme.

Stockholm 91-08-26

Polis Ewa-Marie AA:13812-3 Förhör med Sundh.
A:14093-B Förhör med Polis Lars C i 1210.