Mordet på Olof Palme.

1991-06-03 12:00:00910603_120000Senast uppdaterad 2022-07-08

A:13812-3 Förhör med Sundh.

Den 3 Juni 1991 Kl. 12:00 A:13812-3
Sjuksköterskan [MASKAT]
Förhörsledare: Polis Ewa-Marie A och Polis Per H

[MASKAT] informeras om att förhöret gäller hennes arbetsuppgifter och förehavanden under kvällen och natten 86-02-28 — 03-01.

[MASKAT] berättar att hon vid den aktuella tidpunkten arbetade som sjuksköterska vid kirurgakuten på Sabbatsbergs sjukhus. Han arbetade vid det aktuella tillfället tillsammans med [MASKAT.

[MASKAT] berättar att hon befann sig hos en patient när hon hörde larmet, som senare visade sig gälla Olof Palme, ljuda. Hon gick via kirurgakutens expedition och blev då informerad om att en skottskadad man var på väg in till sjukhuset. Hon blev också informerad om att transporten skulle koma inom en kort tidsrymd. gick därefter vidare till vaktrummet och började iordningsställa detta.

Vid denna tidpunkt hade hon ingen som helst aning om att mannen det rörde sig om var den förre statsministern Olof Palme.

När transporten sedan kom in och hon såg den man som låg på båren, säger hon att hon inte kände igen vem detta var. Hon fick dock genom en av ambulansförarna veta att det var Olof Palme, Trots denna upplysning kände hon inte igen mannen såsom varande Olof Palme.

[MASKAT] blev också informerad om att Lisbeth Palme medföljt transporten till sjukhuset och hon frågade därför om någon tagit hand om henne.

[MASKAT] blev upplyst om att [MASKAT] tagit hand om Lisbeth Palme och att de befann sig i ett intilliggande vilrum.

[MASKAT] gick in i vilrummet och tillfrågade fru Lisbeth Palme hur det stod till. Lisbeth Palme, som [MASKAT] uppfattade vara klar och redig, men mycket ledsen, svarade på de frågor [MASKAT] ställde till henne [MASKAT] säger också, på fråga, att Lisbeth Palme spontant yttrade "hur kunde det hända, det var ju ingen som visste att vi skulle gå på bio". säger att Lisbeth Palme visade en ganska stor förvåning i samband med att hon yttrade detta. Vidare säger [MASKAT] att Lisbeth Palme grämde sig över det vägval hon och Olof Palme gjort, efter bions slut. Hon nämnde också att det var Olof Palme som varit den som ville att de skulle gå förbi Dekorima.

[MASKAT] tillfrågas om Lisbeth Palme vid den aktuella tidpunkten verkade chockad och [MASKAT] säger att hon inte fått den uppfattningen. [MASKAT] tillfrågas också om hur lång tid som förlöpt från ankomsten till sjukhuset till det att hon samtalade med Lisbeth Palme. [MASKAT] säger att hon inte exakt kan ange detta men anser det vara inom en timme efter sjuktransportens ankomst.

På fråga om samtalade något ytterligare med Lisbeth Palme om själva händelsen [MASKAT] säger att hon inte gjorde detta, Hon säger att de egentligen inte samtalade alls om själva händelsen. På fråga om vilka som var närvarande i rummet i samband med de yttranden som [MASKAT] redovisat att Lisbeth Palme fällt, säger hon att det enbart var hon själv, samt Lisbeth Palme.

På direkt fråga om det var [MASKAT] som meddelade dödsbudet till Lisbeth Palme, säger hon att hon inte kan dra sig till minnes att det var hon som gjorde detta. Hon har heller inget minne av att hon vid något tillfälle gick in och kramade om Lisbeth Palme när denna befann sig i vilrummet. Däremot säger [MASKAT] att Lisbeth Palme tog tag i [MASKAT] när denna kom in i vilrummet för att höra hur det stod till med fru Palme,

I samband med detta möte frågade också om Lisbeth Palme själv var skadad på något sätt. Lisbeth Palme sa då att hon känt alternativt kände att det brände till på ryggen.

Så här långt efter händelsen kan inte [MASKAT] dra sig till minnes om Lisbeth Palme talade om att hon kände en brännande smärta i samband med själva skjutningen eller om det var när hon befann sig på sjukhuset. [MASKAT] reserverar sig också för att yttrandet om att "det brände till på ryggen", eventuellt är [MASKAT] ord.

[MASKAT] och [MASKAT] kontrollerade dock Lisbeth Palmes rygg och när de tog av henne, hennes kläder observerade [MASKAT] en sårskada, belägen någonstans mellan skulderbladen, som var relativt lång, hon kan dock inte exakt ange hur lång skadan var. Hon uppfattade skadan såsom uppkommen efter ett piskrapp eller något liknande. Hon kan inte beskriva skadan ytterligare. På fråga om skadan var blödande, säger hon att den inte var detta. På fråga om vilka åtgärder som vidtogs ang skadan säger hon att skadan isig inte krävde någon omläggning eller liknande.

[MASKAT] informerade Lisbeth Palme hur skadan såg ut och såvitt [MASKAT] kan minnas kommenterade inte Lisbeth Palme detta något närmare. På fråga om [MASKAT] dokumenterade skadan efter det att hon sett den säger hon att hon inte gjorde detta, Det är inte brukligt att sjuksköterskorna för journal på detta sätt. Dessutom säger sig [MASKAT] vara av den uppfattningen att narkosläkaren senare skulle titta på skadan. [MASKAT] tillfrågas om hon själv informerade narkosläkaren om skadan, och non säger då att hon inte kan dra sig till minnes detta idag.

[MASKAT] tillfrågas om hur lång tid hon befann sig i vilrummet tillsammans med Lisbeth Palme [MASKAT] och[MASKAT] och (uppskattar då tiden till ca 15 minuter. Efter [MASKAT] sammanträffande med Lisbeth Palme į vilrummet återgick hon till sin normala sysselsättning i akutrummet och arbetet runt Olof Palme. Hon träffade sedan inte Lisbeth Palme förrän senare under natten när denna skulle bege sig hem från sjukhuset. Anledningen till att hon sammanträffade med Lisbeth Palme vid detta tillfälle var att hon fått till uppgift att erbjuda fru Palme något att sova på. [MASKAT] vill också minnas att Lisbeth Palme tackade ja till detta erbjudande. De talade inte heller vid detta tillfälle någonting som helst om den händelse som Lisbeth och Olof Palme varit utsatt för tidigare under kvällen. På fråga om hur| uppfattade Lisbeth Palme vid detta tillfälle säger [MASKAT] att hon uppfattade henne såsom lugn och samlad. Detta möte dom emellan varade en mycket kort stund.

[MASKAT] tillfrågas slutligen om vilka läkare hon känner till hade kontakt med Lisbeth Palme under kvällen/natten. [MASKAT] säger då att hon är av den uppfattningen att doktor [MASKAT] var den som hade mest kontakt med Lisbeth Palme. Den som också möjligtvis hade kontakt med henne var kirurgjouren [MASKAT].

På fråga säger [MASKAT] att hon inte har någon som helst uppfattning om vilka Lisbeth samtalade med under kvällen och nattens lopp när denna vistades i sjukhuslokalerna, Förhöret avslutas klockan 12.30.

Anm: Det namn som i texten har angivits vara [MASKAT] skall vara [MASKAT]

Förhöret genomläst, 91-06-19, godkänt.


A:13812-1 Förhör med Lena Ö.
TÖ:13962 PM: Olof Palmes sista dag.