Mordet på Olof Palme.

1999-06-29 00:00:00SOU_1999_88_5_10Senast uppdaterad 2022-07-12

SOU 1999:88 5.10 Avsnitt N - ”Viktor G”

5.10.1 Utredningen fram till den 16 maj 1986

Redan dagen efter mordet inkom till polisen ett tips från en ung kvinna. Hon berättade att hon föregående kväll (mordkvällen) varit på kafé Mon Chéri på Kungsgatan tillsammans med två väninnor. De hade kommit i samspråk med en man som uttalat sitt hat mot Olof Palme. Mannen hade lämnat över ett visitkort med namnet Vic G och telefonnummer..

De närmast följande dagarna inkom flera tips som rörde Viktor G. En anonym kvinna tipsade om att Viktor G, som själv uppgivit att han stridit för USA mot Nordvietnam, hade yttrat ”Olof Palme är för kon servativ och står på KGB:s lista för avrättning. Blod kommer att flyta”. En annan person tipsade om att Viktor G, som var medlem i en ytterlighetsorganisation, hade talat om att störta Olof Palme. En kvinna och en man tipsade polisen om att en person de kände, Viktor G, hade ett sådant vapen som de sett i tidningen efter mordet. De berättade också att Viktor G ofta hållit till på Västerlånggatan, att han ogillade Olof Palme, att han plötsligt haft 30 000 kr till ett lägenhetsköp och att han sagt att han var utbildad av FBI och CIA.

Tipsen ledde till att polisen började intressera sig för Viktor G och efter beslut av chefsåklagaren K.G. Svensson hämtades han till förhöden 8 mars 1986. Samma dag genomfördes en husrannsakan i hans bostad.

Viktor G berättade att han på kvällen den 28 februari varit på ett kafé, Mon Chéri, där han bl.a. samtalat med tre flickor. Han trodde att han därefter bevistat en nattföreställning på biografen Rigoletto, som ligger på Kungsgatan, och att han sedan möjligtvis tagit en hamburgare på McDonald´s före hemresan med tunnelbana till Norsborg. Han var dock osäker.

En kriminalpolis, som här benämns utredningsman V, hade sedan tidigare bearbetat ett tips som inkommit redan på mordnatten från en ung kvinna, Jessica S. Hon hade tillsammans med en väninna, Diana Z, varit på nattbio på biografen Saga på Kungsgatan. Filmen, ”Morrhår och ärtor”, hade börjat kl. 23.00. Under föreställningen, när uppskattningsvis halva filmen visats, hade en man kommit in i salongen och satt sig. Mannen hade, enligt ett senare förhör med en av kvinnorna, förefallit jagad och stressad.

För att ta reda på om Viktor G var den man som kommit in sent under föreställningen på Saga anordnade utredningsman V på kvällen den 8 mars en valkonfrontation med Jessica S och Diana Z. Jessica S pekade med viss tvekan ut Viktor G. Hon valde mellan honom och en annan man, men uppgav att frisyren och det markerade käkpartiet hos Viktor G stämde bäst med den man hon sett. Därefter fick hon, enligt utredningsman V:s protokoll, se olika ytterplagg och en fotokonfrontation om sju foton och hon sade då helt klart att det var Viktor G hon sett på Saga. Diana Z kunde inte peka ut någon vid valkonfrontationen. Vid en fotovisning senare under kvällen pekade hon, enligt ett protokoll som upprättats av utredningsman V, ut Viktor G utan någon tvekan.

Efter föredragning sent samma kväll beslutade Hans Holmér att Viktor G skulle släppas. Det beslag, som hade gjorts i samband med husrannsakan, hävdes.

Härefter inriktades emellertid utredningen i än högre grad på Viktor G. Flera personer hördes ingående. Bland annat klarlades det att de tre unga kvinnorna på Mon Chéri samtalat med Viktor G ca kl. 21.30- 22.30. Viktor G hade enligt kvinnornas samstämmiga uppgifter varit fientligt inställd till Olof Palme och bl.a. yttrat något om att man blir skjuten i ryggen om man säger vad man tycker. Vidare klarlades det att tre yngre män samtalat med Viktor G på McDonald´s på Kungsgatan omkring kl. 01.10 den 1 mars. Viktor G hade pratat amerikanska och uttalat att han inte tyckte om Palme. Mannen och kvinnan som uppgivit att Viktor G ägde ett vapen av den typ som förevisats i pressen hördes på nytt. De uppgav att de aldrig sett något vapen hos Viktor G utan denne hade själv berättat att han haft vapen under sin utbildning i USA. Mannen berättade också att Viktor G den 27 februari hämtat en grön halvlång jacka med kapuschong – en s.k. parkas – som förvarats i mannens källarförråd. Denna bar Viktor G enligt flera vittnen mordkvällen. Ytterligare en person hördes. Hon sade sig ha haft ett förhållande med Viktor G. Han hade bl.a. berättat för henne att han var CIA-agent och snart skulle få en revolver.

På morgonen den 12 mars hämtades Viktor G till nytt förhör. Samtidigt gjordes en ny husrannsakan i hans bostad. En del kläder liksom annat material togs i beslag och överlämnades till tekniska roteln för sökande av spår, som kunde sättas i samband med skjutning och för uttydande av genomtrycksskrift på visst skrivmaterial. Också palmefientligt material, såsom EAP-material med understrykningar av palmefientliga uttalanden, påträffades och togs i beslag.

Utredningsman V ledde det följande förhöret. Viktor G hade svårt att mera i detalj redogöra för vad han gjort på mordkvällen. På eftermiddagen delgavs han misstanke om delaktighet i mord på Olof Palme. Han anhölls på kvällen samma dag.

De följande dagarna hölls långa och omfattande förhör med Viktor G med utredningsman V som förhörsledare. Flera nya husrannsakningar gjordes; ytterligare material hittades och beslagtogs. Polisen hämtade in referenser avseende Viktor G och förhör hölls med personer i dennes bekantskapskrets.

På eftermiddagen den 14 mars meddelade SKL under hand att man hittat två små tändsatspartiklar på ärmen på Viktor G:s parkas. Partiklarna härrörde emellertid med hundraprocentig respektive nittiofemprocentig säkerhet inte från samma slags ammunition som de upphittade kulorna. De beslagtagna kläderna fördes till Bundeskriminalamt (BKA) i Wiesbaden för ytterligare undersökning.(*Underhandsbeskedet finns inte i PU utan uppgifterna härom har lämnats till Juristkommissionen)

Den 15 mars berättade en person i Viktor G:s bekantskapskrets att denne i ett telefonsamtal med henne den 4 februari sagt att ”Olof Palme står på dödslistan” och ”blod kommer att flyta på Stockholms gator – det kommer att bli blodbad”. Detta förhör följdes upp ett par dagar senare och uppgiftslämnaren bekräftade då att Viktor G fällt uttalandet i sammanhanget ”Olof Palme är alldeles för konservativ i ryssarnas ögon – därför kommer de att göra sig av med honom först”.

Redan dagen efter mordet hade polisen fått ett tips från en fransktalande man, Ibrahim D, från Benin i Västafrika. Ibrahim D hade berättat att han på mordnatten blivit stoppad av en man när han kommit körande i sin bil på Döbelnsgatan i höjd med Kammakargatan, dvs. i närheten av mordplatsen. Mannen hade först på engelska och sedan på svenska bett Ibrahim D att köra honom vart som helst samt erbjudit Ibrahim D pengar. Mannen hade haft mycket bråttom. När Ibrahim D hade vägrat hade mannen sprungit därifrån. Ibrahim D hade sagt att händelsen ägt rum kl. 23.45 – 00.30.

Utredningsman V arrangerade den 16 mars en valkonfrontation, då Ibrahim D pekade ut Viktor G som mannen som stoppat honom.

Den 17 mars lämnade BKA det preliminära beskedet att det inte kunde uteslutas att tändsatspartiklarna på Viktor G:s parkas var från Winchester-ammunition.(*Det preliminära beskedet finns inte i PU utan uppgifterna härom har lämnats till Juristkommissionen.)

Samma dag gav K.G. Svensson, som den 6 mars inträtt som förundersökningsledare såvitt avsåg Viktor G, in en begäran om häktning av denne till Stockholms tingsrätt. Tingsrätten beslöt att häktningsförhandlingen skulle äga rum den 20 mars 1986.

I samband med förberedelserna inför häktningsförhandlingen tog åklagarna den 19 mars del av en bandutskrift av den valkonfrontation som NN hållit med Ibrahim D den 16 mars. Åklagarna fick då klart för sig att konfrontationen föregåtts av en fotovisning där Viktor G fanns med. Ibrahim D hade således fått se ett fotografi av Viktor G före valkonfrontationen. Denna åtgärd kom sedermera att granskas och kritiseras av JK.(*JK-beslut 1986 s. 144 ff. JK ansåg det klarlagt att utredningsman V beordrat den felaktiga åtgärden (a.a.s. 169).) Vidare framgick det att konfrontationen hållits utan tolk trots att Ibrahim D talade bristfällig svenska. K.G. Svensson beslöt därför att ett nytt förhör omgående skulle genomföras med Ibrahim D. Han höll själv detta förhör i närvaro av tolk. Mot slutet av förhöret skedde en direktkonfrontation mellan Ibrahim D och Viktor G. Ibrahim D höll fast vid att Viktor G var den man som stoppat honom, men han uppgav att mannen haft kapuschong, mössa eller liknande så att inte särskilt mycket av ansiktet hade synts. Viktor G började under konfrontationen att prata franska med Ibrahim D. (Beträffande Ibrahim D:s trovärdighet kan nämnas att denne i början av april på nytt kontaktade polisen. I ett förhör den 11 april 1986 uppgav han att han mordkvällen vid 22.30-tiden sett den som ”fantombilden” i massmedierna efterlysta personen på Sveavägen.)


SOU 1999:88 4.3.3 Norrköpingsmötet.
SOU 1999:88 5.11 Avsnitt Q - ”Vapenhandel Bofors”