Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 23:25:30860228_232530Senast uppdaterad 2023-02-09

Polismännen kommer upp för trappan och möts av 1520.

När 1520 kom fram till krossningen med Malmskillnadsgatan kom fyra polismän uppför trapporna. Det är möjligt att de Just hade kommit upp då han fick syn på dem. 1520 körde fram för att prata med dem. Efter en kort stund, det rörde sig Inte om många sekunder, sprang två av polismännen (Polis Peter W och Polis Klas G) mot Johannes kyrka. De andra två (Polis Klas G och Polis Jan H) tog sig an den tidigare Observerade mannen som kom gående uppför David Bagares gata. Radiobilen backade honom till mötes.

Vittnet var inte det minsta andfådd. Han berättade att han hade följt efter en flyende man.

I nästa moment larmade Christian ut signalementet vilket samtidigt utgjorde hans egen anmälan på jobbet.

86-02-28 23:23
HK : 20
HÄNDELSE: MISSHANDEL  OMRÅDE: 13M  ADRESS: TUNNELG-SVEAV
SIGN: HZ
ANMÄLARE: JÄRFÄLLA TAXI/ 1 GM 30-40 ÅR MÖRK MÖGRÅ/BRUN ROCK O MÖSSA/HATT
ANTECKN.: ANVISAR NÅGON SOM BLIVIT SKJUTEN//STATSMINISTERN+MAKA AMB TILL SABB

ÅK:54 PATRULL: 1520
BEORDRAD:      23:25 HZ
KLAR PÅ PLATS:   04:16 MB
AVSLUTAT:      04:16 MB
ANTECKNINGAR:    PKOM DALSGAARD
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

Vittnet återvände till attentatsplatsen åtföljd av en av poliserna (Polis Jan H) vilka samtliga kom från Södermalmspiketen 3230.

Kort därpå anropade en annan radiobil 2160 som hade en med det utarmade signalementet i korsningen av Regeringsgatan - Mäster Samuelsgatan. Christian D for till den andra radiobilens assistans.
2160 Kontrollerar person. ⇛

Lars J: Ham började prata med polismannen som satt i passagerarsätet. Denne beordrade någon av de andra poliserna som kommit dit att följa med Lars ner till Sveavägen.

E:15-K Förhör med Lars J. ⇛

Polis Jan H: Däruppe (vid Malmskillnadsgatan) ser jag hur en man med väska springer David Bagares gata ner mot Regeringsgatan. Under tiden möter han en polisbil, som jag uppfattar att han icke registrerar som polisbil. Den var vitmålad. Polisbilen var SHA 1520 med tillförordad poliskommissarie Christian D. Mannen stannar vid korsningen David Bagares gata & Regeringsgatan. Han tittar omkring och verkar förtvivlad och förvirrad. Därefter vänder mannen och springer tillbaka mot oss. Vid det tillfället observerar han uniformerad polis, och omtalar för oss följande:

Följande stycke är till stora delar oläsligt.
Mannen med vä•••n tar då omedelbart upp ett efterföljande, men lyckas icke hålla kontakt med ••••••• den mannen utan •••••• •••• honom ord ord David Bagares gata Regeringsgatan. Det är ••••• eskorterad ner till brottsplatsen för att där lämna sin redogörelse. Därefter springer jag åter upp mot kollegan Djurfeldt på Malmskillnadsgatan. ••••• samtalar vi något med poliskommisarie Dalsgard. och ••• ••• hur Detta var: Man, 35-40 år, märk••••• och iklädd •• långrock. Brun eller blå.
Detta är WPUs tolkning.

A:14205-1-A PM Polis Jan H. ⇛

"Polis Jan H, Uppger att han i samband med att han och Polis Christian D pratade med vittne Jeppson, sände ett ilmeddelande från sha 3232 (bärbar) med den flyendes signalement. Han tog sedan på Christians direktiv med sig vittne till brottsplatsen."
A:14205

Polis Klas G, erinrar sig att Polis Christian D kom till platsen i radiobil och att de samtalade högst 10 sekunder innan han och Peter W sprang bort mot Johannes kyrka.

A:14205-4-A Förhör med Klas G i 3230. ⇛

Klas G: Polismännen delade sedan upp sig och det blir att Klas springer tillsammans med Peter W och Claes D och Jan H springer ner David Bagares Gata. Klas och Peter W springer sedan Malmskillnadsgatan norrut mot Johannes Kyrka. Under denna språngmarsch stannar de till vid vissa tillfällen och lyser med sina ficklampor under byggnadsställningar som då fanns på Malmskillnadsgatan. Väl framme vid brandstationer, precis där kyrko-området börjar stannar de två polismännen en kortare stund. Klas vänder sig då om och tittar Malmskillnadsgatan söderut. Han ser då fronten på en polisbil och han tror sig minnas att det är Claes D som står bredvid polisbilen. Polisbilens position bör ha varit, enligt Klas, David Bagares Gata-Malmskillnadsgatan, i korset. Klas och Peter går sedan igenom kyrkogården på en parkväg och gör inga observationer inne på kyrko-området.

EAE:9671-1 Förhör med Polis Klas G i 3230. ⇛

Peter W nämner inget om ett möte med 1520 i sina förhör.


1520 möter Lars J.
LAC ringer Järfällataxi för att bekräfta att det var i Stockholm.