Mordet på Olof Palme.

1986-03-10 20:35:00860310_203500Senast uppdaterad 2022-08-15

A:14211 Förhör med Polis Anders P i 1170.

Den 10 mars 1986 kl. 20:35 A:14211

Förhörsledare: Polis Per G

Anders underrättades att han skulle höras som vittne gällande utredning om mord på statsminister Olof Palme som inträffade vid 23:20 tiden den 28 februari 1986.

Anders uppgav att han den aktuella kvällen tjänstgjorde i radiobil 1170 och pass 17:00-02:00. Han arbetade tillsammans med polisman 97 pa 1 Mats E.

När klockan var cirka 23.20 befann sig patrullen i närheten av Grand Hotell via polisradion ut larmades då att skottlossning skett i korsningen Sveavägen- Tunnelgatan. I samband med detta så frågade kollegan Mats var Anders kunde tänka sig att gärningsmannen tagit för väg från brottsplatsen. Anders sa då till kollegan att den rimliga vägen hade varit att springa uppför trappor vid Tunnelgatan och vidare upp mot Malmskillnadsgatan. De åkte Kungsträdgårdsgatan, Hamngatan vidare upp på Regeringsgatan, Oxtorgsgatan och vidare upp på Malmskillnadsgatan. Precis när dom kommit upp på Malmskillnadsgatan så påminner sig Anders att de nötte en man och en kvinna. Man stannade radiobilen och Anders frågade paret om dessa sett någonting särskilt. De uppgav att de ingenting sett. Under den vidare färden på nämnda gata, sa vevade polismännen ner sina bilrutor och frågade några fler personer om de hade sett någonting. Anders uppgav att de ingenting sett.

Därefter så förmodade Anders att man åkte mot trafiken på Döbelnsgatan och vidare ner mot Kammakargatan samt vidare Birger Jarlsgatan ner mot Snickarbacken.

På särskild fråga uppgav Anders att färden från Malmskillnadsgatan till det att man kommit ner till Birger Jarlsgatan tog uppskattningsvis en minut.

Under denna färd så hade man inte observerat något anmärkningsvärt.

Man åkte Birger Jarlsgatan fram till Snickarbacken, eftersom man kände till att man från Regeringsgatan kunde gå trappor ned till Snickarbacken.

När man kom till platsen fördes radiobilen fram i korsningen vid Birger Jarlsgatan-Snickarbacken och poliserna tittade upp mot trapporna. De såg ingen person komma från trapporna, varför radiobilen backades tillbaka en bit och man hade nu uppsikt en liten bit in på Snickarbacken. Radiobilens front stod nu vänd och körriktningen var mot Stureplan.

Anders tillfrågas särskilt hur lång tid man haft att göra från det man fått larmet tills det man anlänt till korsningen Birger Jarlsgatan-Snickarbacken. Han uppgav att han inte kan ange tiden.

Efter cirka fem minuter så kom en polisman springande inifrån Snickarbacken och ut i korsningen med Birger Jarlsgatan. Anders kände igen kollegan som varande polisman Klas G, tjänstgörande i C-turs piketen på Polisman Klas G ropade någonting liknande "vart har han tagit vägen? Har han inte kommit ut här?"

Anders svarade att han inte veterligt hört att det skulle ha larmats ut något om att en man skulle ha sprungit i riktning mot Snickarbacken. Vad anders minns så hade larmet gått ut att en man sprungit uppför trapporna vid tunnelgatan och eventuellt så nämndes också David Bagares Gata. Anders menade också att kollegan Mats sagt att man skulle lämna platsen tidigare, men Anders menade att eftersom man sagt till på radion att man befann sig på denna plats så ville han att man skulle stå kvar.

Beträffande polisman Klas G så tror Anders att denne vände och sprang tillbaka in mot Snickarbacken(?) Han minns också att Klas G hade ytterligare en polisman i hasorna. Han tror att denne polis eventuellt heter W.

Efter det att polisman Klas G försvunnit så observerade Anders en man i blå täckjacka komma frän Snickarbacken och ut mot Birger Jarlsgatan. Vid nämnda korsning hade då parkerat en taxibil och mannen i den blåa täckjackan gick mot taxibilen. Anders tillade vidare att det tidigare hade larmats ut att gärningsmannen eventuellt kunde vara klädd i en blå täckjacka.

Anders gick fram till mannen för att kontrollera honom. Och det visade sig att det var en finländare som var ordentligt berusad. I samband med det här så kom en civil polisbil, antagligen från VD 2 till platsen och polismännen i bilen berättade att man sett mannen i den blåa täckjackan komma ut från restaurang Karelia. Polismännen åkte i en röd Volvo 244.

Anders tog med mannen till radiobil 1170 för att kontrollera upp honom närmare. I samband med detta så larmades det ut ett nytt signalement på gärningsmannen som löd någonting om att denne skulle

vara klädd i en mörkgrå eller brun överrock. Efter kontrollen och det nya signalementet som ut larmats, så släpptes finländaren från platsen.

Anders tillade vidare att finländaren som var i 40-45-årsåldern var ordentligt berusad. Anders och kollegan stannade sedan kvar på platsen i ungefär en halvtimme. De väntade på att ytterligare signalement skulle komma på gärningsmannen, men ingenting nytt framkom.

Anders tillfrågades särskilt om han sett några bilar lämna Snickarbacken från det att de kommer till platsen och tills det att den förste polismannen kommit springande.

Han uppgav att det inte åkt någon bil från denna gata. Efter det att polismannen Klas G kommit, så uppskattade Anders att cirka fem bilar lämnat platsen under den halvtimme de stannat kvar. Han minns inte närmare bilmodell men har ett vagt minne av att en silverfärgad taxibil av märket Mercedes åkt från Snickarbacken och ut på Birger Jarlsgatan.

Anders uppgav avslutningsvis på särskild fråga att han är så gott som övertygad om att inget fordon har lämnat Snickarbacken och åkt ut på Birger Jarlsgatan från det att man kommer till platsen och till det att polisman Klas G kom springande.

Förhöret slut klockan 21:10. Förhöret intalat i Anders närvaro och han godkänner detta, utan att det behöver spelas upp för honom.

Polis Per G

Original


L:843-1 Förhör med Anne-Marie H.
Protokoll fört vid ledningsgruppen den 11 mars 1986.