Mordet på Olof Palme.

1986-03-11 00:00:00860311_000060Senast uppdaterad 2022-08-29

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 11 mars 1986.

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 11 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Kl 10.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 10.00

Beslut i ledningsgruppen att bilda särskild arbetsgrupp, förundersökning av eventuella grupper, som kan kopplas till dådet.

Kl 15.30

Presskonferens (Holmér) i sal 200.

Kl 16.00

Holmér får besök av landshövdingen.

Kl 19.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 23.25

Beslut av Wranghult, att ████████ skall gripas, och att husrannsakan skall genomföras i hans lägenhet████████ Förrättningen skall dokumenteras på sedvanligt sätt.

Stockholm som ovan

Karl Gustav Sjödin

Protokoll fört vid möte l ledningsgruppen, tisdagen den 1986-03-11 kl. 10:00-10:50
Plats: Länspolismästarens sammanträdesrum

Närvarande: Holmér
Wranghult
SL Pettersson
Severin
Hjälmroth
Näss
Ekberg
Linder
Lange
Länninge
Bergenstrand Jus. dep.
Hallberg
Ståhl
Sjödin

Kurder

Holmér upplyser att kurden i Stuttgart är identifierad. Uppgift från Krusell. Kurden har inte någon anknytning till Sverige.

[MASKAT] ang. händelseutvecklingen.

Holmér upplyser att uppgifterna skall matas in i en ordbehandlare.

RAF

Hjälmroth upplyser att Väststyskarna meddelat att RAF nyttjat bärbara radioapparater i samband med terrordåd. De har även nyttjat fasta stationer.

Israel

Canadensarna har meddelat att en israelisk medborgare ankommit till Toronto med flyg från Amsterdam den [MASKAT]. Han har en utresestämpel från Sverige den [MASKAT] Han heter [MASKAT].
SÄK fortsätter undersökningen.

Poliser

Näss upplyser att förhör kommer att hållas med ytterligare poliser. Tips har inkoaunit från en ABAB-vakt, att en polis vid turkiska ambassaden införskaffat en Smith & Wesson, och att det ägde rum dagen före mordet på Palme. SAK undersöker ärendet genom UD-kontakter.

F. d. polisen [MASKAT] diskuteras.

[MASKAT] hade sin tjänstepistol i klädskåpet.

Näss påpekar det märkliga i att Unered i sitt PM inte omtalat detta.

PLO

Näss upplyser att PLO intaget en mycket skärpt hållning mot den svenska regeringen, då det blev bekant att Arafat inte skulle inbjudas till begravningen.

Jugoslaver

Nass upplyser att kartläggningen bl. a. lett in på [MASKAT]. Han har tillstånd att driva handel med vapen.

I polisaiannens Iklädskåp anträffades ett visitkort från [MASKAT].

Näss upplyser att det finns en uppgift om att Palme haft någon affär med [MASKAT]

Holmér uppdrar åt SAK, att kontrollera uppgiften om Palme - [MASKAT]

Det förekommer koppling mellan läkaren [MASKAT] och [MASKAT],

Ståhl upplyser att [MASKAT] huvudsakligen berör knarket.

Lokaler

Holmér uppdrar åt Pettersson, att undersöka om läkaren [MASKAT] har någon lokal på Birger Jarlsgatan.

Kurder

Inget nytt.

Walkie Talkies

Ekberg redogör för möjligheterna att nyttja Walkie Talkies i de aktulla områdena. Räckvidd ca 500 meter. PM upprättas av SÄK.

Vittnesiakttagelser

Linder redogör för vad ÖVS-polisen Anders Pettersson iakttaget vid Snickarbacken.

Lange önskar förhör med de personer som befann sig vid mordplatsen då dådet utfördes, för komplettering över hur de upplevt knallar m. m.

[MASKAT]

Adressen [MASKAT] diskuteras. Enligt Näss skulle huset rivas fr o m den 86-03-01. [MASKAT] lämnade Sverige den 29/6 -85, enligt hustrun.

Holmér beslutar om husrannsakan i lägenheten som [MASKAT] disponerat på [MASKAT]

Tidningsartikel i Expressen "Telefonsamtalet"

Pettersson uppger att det är möjligt att kontrollera vem samtalet var avsett för.

Tomhylsor

Lange upplyser att tomhylsorna är förstörda i botten. Det är inte möjligt att koppla kulorna till hylsorna.

Västerlånggatan 31

Holmér anser att det är ganska klarlagt att adressen stått under bevakning. Vittnesmålen tyder på det.

Utrednings- och spaningsgrupp

Holmér redogör för tankarna bakom bildandet av en grupp, för att undersöka huruvida en eventuell grupp av personer utfört dådet.

Holmér beslutar att en grupp skall bildas, och att gruppchefen tas från SÄK.

Holmar uppdrar åt SAK att arbeta fram riktlinjer och gruppens sammansättning. Redovisning önskas snarast, senast kl 19:00

Näss utser Valter Kegö som gruppchef.

Livvakter

Hjälmroth redogör för livvakternas bevakning av Palme, fr o m den 86-02-23 86-03-28.

Holmér önskar en redovisning av livvaktsbevakningen tre veckor före dådet.

Skelleftehamnsvittnet

Holmér beslutar att ga ut med vittnets bostadsort till pressen.
Hallberg får i uppdrag att meddela TT. Tips mottages på tel 3409.

Nästa möte

1986-03-11 kl. 19:00

Mötet avslutat kl 10.50

Vid protokollet

Karl-Gustav Sjödin

Protokoll fört vid möte med ledningsgruppen 1986-03-11 k1 19.00
Plats: Länspolismästarens sammanträdesrum

Närvarande: Holmér
Severin
Hjälmroth
Näss
Bernt Melen
Hallberg
Ståhl
Lindström
Lange
Linder
SL Pettersson
Länninge
Malmström
Wranghult
Welander
Ekberg

Holmér:

Informerar om vad Sverker Åström förmedlat ang. den politiska synen på olika tänkbara inblandade parter "Man" menat att Irak och Iran kan uteslutas i detta sammanhang. Muhajadin anses tillräckligt hänsynslösa och fullt kapabla att utföra dådet. Ett antal palestinier är också tänkbara. Sydafrikas situation är sådan att det finns motiv.
Situationen bör undersökas. Bl. a. har Sydafrika värvat svenska legosoldater vid invasionen på Seychellerna

Kuppförsök av Sydafrikanska legosoldater på Seychellerna. ⇛

Severin:

Betr. Sydafrika har anteckningar förts. [MASKAT] hämtas till nytt förhör.

S L Petterson

[MASKAT] har haft endast en vänsterhandske på sig. Husrannsakan är viktig och rocken tas in för teknisk undersökning.

Severin:

I den särskilda gruppen skall Morgan Svensson KK1 och Knut Wahlberg, KSN, ingå.
Telex från Malmö till Sak.
Manifest från Ustaja inkomimt till SR/TV Sam Nilsson.

Sam Nilsson

VD för Sveriges Television. 1981–1999

Wikipedia.

Hjälmroth:

Samtal till Washington. Inget känt om sydafrikansk verksamhet.
Bernt Melen utses till chef för utredningsgruppen.

Melen:

Redogör för planeringen av gruppens arbete. Tre huvudlinjer:
Internationell terrorgrupp.
Organiserad nationell grupp.
Statsunderstödd terrorism.

Holmér:

Ger fullmakt till gruppen att arbeta självständigt.att höra ompersoner osv.

Hjälmroth:

En del gäster till Begravningen kräver stort skydd. Vad skall prioriteras, utredning av mordet eller gästernas skydd.

Holmér:

Beslutar att skyddet har prioritet.

Näss:

[MASKAT] är påstridig. Hans uppgifter stämmer dåligt.
[MASKAT] skall höras.
Aktuella vapen av samma slag som mordvapnet skall provskjutas efter licensundersökningar.
Tyska poliser tror sig ha identifierat uppringaren till Svenska ambassaden.

Hallberg:

I pressen förekommer nu uppgifter om flera polisman som undersöks.
Skellefteåbrevet: har gått ut i lokalpressen och i lokalradion.
Klagomål från personer som ringt och lämnat tips. De har blivit dåligt bemötta.

Lindström:

[MASKAT] lämnar; motstridiga uppgifter ang. iakttagelser i Gamla stan och på tunnelbanan. Kurderna blir alltmer intressanta. Mycket tyder på att de kan vara inblandade. 2 kurder inresta Landskrona [MASKAT]. Samma väg vid morden i Uppsala och i Medborgarhuset.
De har franska resedokument.
IP rapporterar om Kurd-dåd 1 Västtyskland, Danmark, Frankrike och Schweiz. Diskussioner om kurder.

Näss:

Mördaren från medborgarhuset säger Ingenting. Han 1är dock inte ha någon kännedom om Palme-mordet. [MASKAT] är intressant
Ett mord skedde i Hamburg 86-02-23 Rykten säger att gärningsmannen skulle skickas norrut.
RK går på kurderna på torsdag.

SL Petterson:

Redogör för inkomna tips från tunnelbanan.
[MASKAT] lägenheten har undersökts under dagen.

Bandet slut 20.05

Wranghult.

Krusell far vidare till Nechenheim där mar särskild kunskap om terrorism. Den tyska signalementsmaskinen finns kvar till 86-03-12.

Holmér:

Mårten Palme hade endast en kort jacka.

Mötet slut 20:15

Vid protokollet

Jan Länninge


A:14211 Förhör med Polis Anders P i 1170.
A:14203-1 Förhör med Polis Ingvar W.