Mordet på Olof Palme.

1986-03-19 15:30:00860319_153000Senast uppdaterad 2022-05-14

T:8518 förhör med Ann-Marie W.

Förhör med Ann-Marie W personlig sekreterare till statsminister Palme, tel. 763 XX XX, hållet på Statsrådsberedningen, Rosenbad, onsdagen den 19 mars 1986 mellan klockan 15.30 - 16.20 av Polis Gösta O (RKS) och Polis Thorbjörn L.

Ann-Marie W anställdes 1975 som vikarierande sekreterare åt Olof Palme. Året därpå tillträdde hon den befattning som personlig sekreterare hon sedan under närmare tio år innehaft. Genom denna verksamhet lärde hon känna Palme mycket väl. Under åren har hon också deltagit i åtskilliga resor tillsammans med Palme; detta inte minst i samband med val turnéer. I samband med dessa senare försökte man dock lägga upp ett mönster på så sätt att så många medarbetare som möjligt skulle få tillfälle att resa.

Under sin verksamhet tillsammans med Palme har Ann-Marie W -såvitt hon kan erinra sig- inte någon gång fått intrycket att Palme tagit särskilt allvarligt på hotelser eller känt sig oroad över sådant. Palme hade heller aldrig berättat om att han känt någon situation farofylld. Palme hade genomgående ingivit lugn och säkerhet och som ett exempel nämner [MASKAT] [MASKAT] [MASKAT] [MASKAT].

Vid några tillfällen har Ann-Marie W varit tillsammans med Palme på resor och under vilka EAP demonstrerat. Vid ett tillfälle hade man besökt FN-ambassadören Anders Ferm i New York då demonstranter "verbalt" angripit Palme. Detta hade ägt rum hösten 1984. Vid detta New York-besök hade Palme bl.a. hållit ett tal på ett hotell (The Pierre) och även då hade EAP anhängare uppträtt störande.

[MASKAT] [MASKAT] [MASKAT] [MASKAT] [MASKAT] [MASKAT] [MASKAT].

Vid något eller några tillfällen (tidpunkten diffus) hade företrädare för EAP även demonstrerat utanför Rosenbad och då bl.a. delat ut information.

Dessa händelser utanför Rosenbad ligger emellertid minst ett år tillbaka i tiden.

Om Palmes program den sista veckan (24 - 28 februari) Berättar Ann-Marie W följande:

M-T: var Palme på sk länsbesök i Jämtland. [MASKAT-MASKAT].
O: Förmiddagen lugn (vissa debatter hade avbokats).
Kl. 13.00 Statsrådslunch (Rosenbad).
Kl. 16.30 Besök av Grekiska televisionen, vilka följt Palme under det tidigare Jämtlandsbesöket.
kl. 17.00 Besök av "Verdandis fotograf".
Ann-Marie W lämnade sin arbetsplats omkring klockan 18.00. Hon kan inte erinra sig att hon observerade något "avvikande" utanför Rosenbad.
To: Under morgonen och förmiddagen hade Palme först besök av [MASKAT] [MASKAT] Röda korset. Därefter var det regeringssammanträde.
Kl 14.00 sk "torsdagssittning", innebärande en genomgång med de närmaste medarbetarna (statsrådsberedningen).
Kl 16.00 besök av Cubas ambassadör.
Palme hade efter detta berättat att han skulle bege sigå till PUB eller Ströms för att inhandla en kostym. Han hade då varit själv.
Ann-Marie W hade lämnat Rosenbad vid 17-18-tiden och då var Palme inte där (hade inte kommit tillbaka). Inte heller denna kväll gjorde Ann-Marie W några ”speciella" iakttagelser utanför Rosenbad.
F: Mellan kl 09.00 - 10.00 spelade Palme tennis vid Kgl Tennishallen (tillsammans med Harry Schein). Som regel hade man "bokat" tennistider tisdag fm och fredag fm men det var ovanligt att man spelade på annan tid än tisdagar. Denna vecka hade Palme varit borta under mân- och tisdagen och det föll sig då naturligt att istället ta fredagen i anspråk.
Ett tidigare "bokat" sammanträde med VU (partiets verkställande utskott) blev inställt, Omkring kl 11.00 återkom Palme från tennisstadion. Han hade då också besökt Ströns (Kungsgatan/Sveavägen) där han återlämnade den kostym han hämtat dagen innan.
Kl 11.30 besök av Iraks ambassadör.
Kl 12.00 - 12.30 besök av personal från partiexpeditionen och sammanträde angående vissa fonder.
Kl 13.00 statsrådslunch
Kl 14.15 intervju från tidn. "Statsanställa".
Kl 15.00 Norges ambassadör på besök.
Kl 16.00 Besök fr AIC (Arb.rörels intern. Centralorgi; [MASKAT] [MASKAT]).
Ann-Marie W lämnade Rosenbad mellan kl 17.00 - 18.00. Palme var då sannolikt kvar. Han hade inte berättat om vad som skulle ske under fredagen eller under helgen. Det var heller inte vanligt att Palme berättade om sådant. Ann-Marie W har inte lagt något speciellt på minnet (iakttagit något utöver det vanliga) då hon på fredagen lämnade Rosenbad.
Palmes dagsprogram under de senaste veckorna (fr 86-02-17) överlämnas i fotostatkopia från "dagboken". (Handlingarna bilägges detta spaningsuppslag).

Omkring kl 23.30 natten mellan fre och lördagen hade Ann-Marie W blivit uppringd av en journalist (Expressen) som hört ett ryckte att Palme varit inblandad i ett skottdrama, Journalisten ville få bekräftat om uppgiften var riktig. Ann-Marie W saknade helt kännedom om detta och avfärdade mer eller mindre det hela som osanna rykten. Ungefär femton minuter därefter hade en polisman från säkerhetsavdelningen ringt och berättat om det inträffade och förklarat att Palme sannolikt var död. Ann-Marie W reste då genast in till Rosenbad och kom dit omkring kl 00.30.

Händelse på Harpsund 86-02-03 redovisas på särskilt spaningsuppslag. ⇛


A:14205-4-B Förhör med Polis Klas G i 3230.
L:860-B Tips från Anders H om Birgitta Ws grandman.