Mordet på Olof Palme.

1999-06-29 00:00:00SOU_1999_88_4_3_2_PHSenast uppdaterad 2022-11-10

SOU 1999:88.4.3.2 Polisman H.

Utredning avseende övriga polismän med anknytning till polisspåret

Under denna rubrik redovisas uppslag, som kan sägas ha viss anknytning till diskussionen om polisspåret.

Polisman H. I april 1988 inkom uppgift från en polis som arbetat vid VD 1 1980-81. Denne hade sett polisman H bära revolver i ett armhålshölster. I det uppslag där tipset redovisas finns ingen utredningsåtgärd dokumenterad. Det hänvisas till ett annat uppslag, som gäller polisman E. I det ärendet är polisman H hörd, dock endast om sin roll i samband med upptäckten av vattenläckan.

Det hänvisas vidare till ännu ett uppslag, som gäller provskjutning. Det framgår där att polisman H hade licens bl.a. för en Smith & Wesson .357 Magnum. Provskjutning av polisman H:s vapen begärdes i augusti 1993, till synes som ett led i provskjutningen av alla sådana vapen. I samband med provskjutningen hölls förhör enligt fastställt formulär angående vapnet m.m. Därav framgick att polisman H någon enstaka gång hade använt ammunition av typen Winchester .357 Metal Piercing. Patronerna, 3-4 st, hade han fått av polisman A. Han uppgav också vad han gjort på mordkvällen; han hade varit hemma med sin sambo.

I ett utlåtande från februari 1994 uttalade SKL att det inte iakttagits några överensstämmelser mellan provkulorna och mordkulorna, varvid det dock anmärktes att jämförelsen inte var meningsfull, eftersom PU vid provskjutningen inte använt rätt ammunition, dvs. sådan som förekom vid mordet. Två år efter detta besked, i mars 1996, kallades polisman H till ny provskjutning. En sådan genomfördes, nu med rätt kulor. I ett utlåtande från maj 1996 konstaterade SKL att inga överensstämmelser kunde iakttas.


SOU 1999:88.4.3.2 Polisman F.
SOU 1999:88.4.3.2 Polisman I.