Mordet på Olof Palme.

1999-06-29 00:00:00SOU_1987_14_2Senast uppdaterad 2022-07-08

SOU 1987:14 2. Händelseförloppet - en kronologisk redogörelse

Mordet

Den 28 februari 1986 omkring kl. 20.40 lämnar statsminister Olof Palme och hans hustru Lisbeth sin bostad vid Västerlånggatan i Stockholm för att bege sig till biografen Grand vid Sveavägen och se föreställningen kl. 21 av filmen "Bröderna Mozart". De har inte några livvakter. Olof Palme har tidigare under dagen skiljts från sina två livvakter och gett dem beskedet att han inte behövde deras tjänster mera den dagen. Makarna Palme åker tunnelbana från Gamla Stan till Rådmansgatan och promenerar därifrån till biografen. Utanför biografen möter de, som avtalat, sonen Mårten och hans flickvän. Efter föreställningen, som slutar strax efter kl. 23.00, skiljs makarna Palme från sitt sällskap. De promenerar hemåt längs Sveavägens västra trottoar i riktning mot Kungsgatan. De går över gatan och fortsätter promenaden på Sveavägens östra trottoar. I hörnet av Sveavägen och Tunnelgatan beskjuts makarna av en - hittills - okänd person. Båda träffas. Olof Palme skadas dödligt. Lisbeth Palme får en ytlig skada på ryggen.

Skotten faller kl. 23.21. (* Tidsbestämningen har gjorts med utgångspunkt bl.a. i den datorbaserade teknik för registrering av inkommande samtal som finns hos länsalarmerings- centralen (LAC) och i polisens sambandscentral (SBC). En närmare redogörelse för detta finns i avsnitt 4.1.)

Vad som sedan händer - en kronologisk redogörelse för det fortsatta händelseförloppet.

Den redovisning som följer här innehåller inga värderingar av de åtgärder som vidtogs när mordet på statsministern blev känt. Den är en kronologi där vad som skedde hos polisen och övriga myndigheter tidsmässigt vävs samman. Den bygger på en rad olika källor: den dokumentation som förekommer i de datorbaserade systemen hos länsalarmeringscentralen (LAC) och polisens sambandscentral (SBC), protokoll och motsvarande anteckningar över åtgärder hos olika myndigheter samt samtal som vi - eller våra medarbetare - har haft med ett stort antal personer. De flesta angivna tider har säkert kunnat bestämmas, åter andra är något mera osäkra. De angivna tidpunkterna för de olika händelserna och även den följd i vilken händelserna redovisas kan mot den bakgrunden i vissa fall diskuteras. Redogörelsen är emellertid, såvitt vi kan bedöma, korrekt men den gör - det skall betonas - inte anspråk på fullständighet.

I denna del av vår rapport behandlas - som tidigare har sagts - brottsutredningens första 12 timmar. Den fortsatta utredningen fram t.o.m. den 4 februari 1987 kommer vi att ta upp i rapportens andra del. Vi har emellertid ansett det lämpligt att här ange några viktiga inslag i det arbetet. Det är närmast överflödigt att påpeka att den delen av vår redogörelse är mycket brett och översiktligt upplagd.

De första 12 timmarna

Kl. 23.21 - 24.00

* Ett vittne larmar 90 000 (LAC) på sin mobiltelefon kl. 23.21. Samtalet kopplas vidare till SBC.
Leif "Chevamannen" ringer 90 000. ⇛
* Ett annat vittne, en taxichaufför, ber taxiväxeln (Järfälla taxi) larma polisen. I SBC registreras kl. 23.23 ett s.k. ingripandemeddelande om skottlossning i korsningen Tunnelgatan - Sveavägen. Ett s.k. områdesanrop om skottlossningen sänds ut i område 1 (* Område 1 motsvarar vaktdistrikten (VD) 1, 2 och 3, dvs Norrmalms, Öster- malms och Södermalms vaktdistrikt (jfr bil. 4).). Två piketgrupper (* Med piketgrupp avses en grupp av polismän som är utbildade för att användas vid särskilda händelser - se bilaga 3, avsnitt 1.3.3.) anmäler att de är lediga och sänds till platsen.
Anders D kontaktar vi radio växeln på Järfälla taxi. ⇛
* Telefonisten hos Järfälla taxi ringer kl. 23.24 till LAC och frågar om man där har fått larm om skottlossningen. LAC sänder en ambulans till platsen.
Järfälla taxiväxel ringer efter ambulans. ⇛
* TT får kl. 23.24 en uppgift från LAC att det har förekommit skottlossning vid Sveavägen.
* En polispatrull under befäl av kommissarien Gösta Söderström befinner sig på Kungsgatan då den hejdas av en man som hört larmet i taxiradion. Patrullen åker till Tunnelgatan. De är de första polismännen på platsen. De finner en man som ligger i en blodpöl på trottoaren. De känner inte genast igen honom. Ett tiotal personer finns på platsen. Efter den första patrullens ankomst kommer en av piketgrupperna. Vittnen anger att gärningsmannen har försvunnit längs Tunnelgatan i riktning mot Luntmakargatan. Ett av vittnena har sprungit efter. Två patruller med två polismän i varje sänds ut för att söka efter gärningsmannen. SBC underrättas om att gärningsmannen flytt och sänder ut ett radiomeddelande (* Meddelandet går ut i område 1.) om det. Ytterligare en piketgrupp kommer till platsen strax efter. Polismännen tar upp Vittnesuppgifter och försöker få fram ett signalement på gärningsmannen. Signalementsuppgifterna meddelas till SBC som vidarebefordrar dem per radio.
Polispatrullen 2520 stoppas på Kungsgatan. ⇛
* Vittnessamtalet som har vidarekopplats av LAC når SBC kl. 23.26.
* I SBC avdelas två inspektörer för ärendet. Protokollföring påbörjas. Vakthavande kommissarien, Hans Koci, informeras.
* Söderström talar med en kvinna som han uppfattar som den skjutnes hustru. Söderström får klart för sig att han talar med Lisbeth Palme och att den skjutne är Olof Palme.
Det är Olof Palme. ⇛
* En ambulans passerar brottsplatsen. Den stannar och tar hand om Olof Palme samt kör honom och Lisbeth Palme till Sabbatsbergs sjukhus.
Ambulans 951 lämnar mordplatsen med Olof Palme. ⇛
* Söderström meddelar omkring kl. 23.30 SBC att det är statsministern som har skjutits.
Gösta S meddelar SBC att det är statsministern som har skjutits. ⇛
* Radiotrafiken läggs över på en särskild kanal.
* Brottsplatsen spärras av med plastlinor. Söderström godkänner avspärrningen. En av piketgrupperna får ansvar för bevakningen av brottsplatsen.
Avspärrningen av brottsplatsen. ⇛
* En journalist ringer omkring kl. 23.30 upp pressekreteraren i statsrådsberedningen Kjell Lindström och berättar att Olof Palme har skjutits. Andra journalister ringer omedelbart därefter och meddelar samma sak.
* SBC sänder en polispatrull, under befäl av kommissarie Åke Rimborn, till Sabbatsberg omkring kl. 23.35.
* En av de kommissarier som tillsammans med Söderström finns på brottsplatsen (Polis Lars C) lämnar denna och åker till Sabbatsberg.
* Ett tiotal polispatruller deltar i sökandet efter gärningsmannen i området närmast brottsplatsen.
* En hundpatrull beordras till brottsplatsen kl. 23.36. Eftersökning med hund bedöms som utsiktslös eftersom många personer har rört sig kring brottsplatsen.
En hundpatrull beordras till brottsplatsen. ⇛
* En tipsare ringer kl. 23.40 till TT och berättar att den skjutne är Olof Palme. TT försöker genom kontakter med SBC och regeringskansliet att få uppgiften bekräftad.
* LAC meddelar per telefon till SBC att den skjutne är Olof Palme.
* En journalist, som har fått tips om att statsministern är skjuten, ringer omkring kl. 23:40 till radioexpeditören i sambandscentralen på rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning. Radioexpeditören känner inte till händelsen.
* Lindström tar kontakt med en av Olof Palmes livvakter och frågar vad Palme skulle göra på kvällen. Livvakten känner inte till att något har hänt. Strax därefter ringer en annan av Olof Palmes medarbetare till livvakten i ungefär samma ärende. Denne tar då kontakt med sin livvaktskollega och ringer därefter till säkerhetsavdelningens sambandscentral.
* SBC underrättar kl. 23.43 krim jouren om händelsen. Vakthavande inspektören där begär att tillgängliga vittnen skall föras till krimjouren för förhör.
* LAC ringer upp SBC kl. 23.43. Samtalet kopplas till Koci. LAC meddelar att Olof Palme är mycket svårt skadad och att det är osäkert om han överlever.
* På SBC:s begäran larmar krimjouren kl. 23.45 personal från tekniska roteln.
* Koci underrättar beredskapstjänstgörande polischef (polisintendenten Göra Hansen) omkring kl. 23.45. Hansen skall kontakta länspolismästaren Hans Holmer.
* Koci tar omkring kl. 23.50 kontakt med polisöverintendenten Sune Sandström, som i sin tur kontaktar biträdande länspolismästaren Gösta Welander. Båda beslutar att träda i tjänst och får transport till polishuset.
Hans Koci tar omkring kontakt med Sune Sandström. ⇛
* Hansén ringer Koci och meddelar att han inte har fått tag i Holmer.
* Krimjouren underrättar Hansén. Man beslutar att kalla in chefen för våldsroteln, kommissarie Nils Linder, och viss personal ur beredskapsstyrkan för tjänstgöring.
* Radioexpeditören i sambandscentralen på säkerhetsavdelningen får en ny förfrågan om något har hänt Olof Palme. Expeditören tar kontakt med SBC som meddelar vad som har hänt.
* TV 1 avslutar sina sändningar kl. 23.57.
* De första vittnena kommer till krimjouren strax före midnatt.

Kl. 00.00 - 01.00

* Statssekreteraren i statsrådsberedningen Ulf Dahlsten väcks ungefär vid midnatt av Lindström som säger sig ha fått uppgift om att Olof Palme har skjutits. Dahlsten ringer till rikspolisstyrelsen (säkerhetsavdelningen) för att få uppgiften bekräftad. Samtalet kopplas till jourcentralen i stället för till säkerhetsavdelningens sambandscentral. I jourcentralen vet man inget om händelsen men kontaktar SBC. Dahlsten får uppmaningen att lägga på eftersom Koci försöker nå honom (*SBC:s telefonlista saknar uppgift om Dahlstens telefonnummer till bostaden. Koci ringer till ABAB i Rosenbad och får där numret.). Koci ringer upp Dahlsten och säger att Olof Palme har skjutits
* Beredskapstjänstgörande intendent på rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, polisintendenten Alf Karlsson, underrättas kl. 00.05. Karlsson går själv i tjänst och beordrar den beredskapstjänstgörande kommissarien i tjänst.
* Kl. 00.06 konstaterar läkarna att Olof Palme är död. Uppgiften vidarebefordras omedelbart till Hans K. Hans K får också besked om att Lisbeth Palme vill att bl.a. Lindström skall komma till Sabbatsberg.
Olof Palme dödförklaras. ⇛
* Dahlsten motringer Koci och får då beskedet att Olof Palme är död. Koci ger besked om att Lisbeth Palme önskar att bl.a. Lindström skall komma till Sabbatsberg. Dahlsten ringer upp Lindström och Ingvar Carlsson. Ingvar Carlsson ber Dahlsten kalla samman en beslutför regering (* Regeringen är beslutför när fem statsråd är närvarande.).
* Inspektören Åkesson i SBC kontaktar kl. 00.08 vakthavande tjänsteman på utrikesdepartementet och ber henne att vidarebefordra uppgiften till regeringskansliet att Lisbeth Palme vill att bl.a. Lindström skall kontaktas. Vakthavande får kontakt med Lindström samt söker förgäves jourhavande i statsrådsberedningen (Lars—Olof Pettersson).
* Beredskapsåklagaren vid åklagarmyndigheten i Stockholm (Marianne Lundgren) nås av uppgiften om att statsministern skjutits och kontaktar krim jouren.
* Krimjouren får omkring kl. 00.10 besked från SBC att Olof Palme är död. Två kriminalinspektörer skickas till Sabbatsberg.
* Krimjouren underrättar beredskapsåklagaren om att Olof Palme är död.
* Bevakning anordnas vid makarna Palmes bostad kl. 00.15.
Bevakning anordnas vid makarna Palmes bostad, ⇛
* TT får omkring kl. 00.15 från SBC bekräftat att Olof Palme skjutits och att han är död.
* Söderströms patrull lämnar brottsplatsen och åker till krim jouren för att upprätta brottsanmälan.
Gösta S lämnar bropttsplatsen. ⇛
* Avdelningschefen Sven-Åke H jälmroth, säkerhetsavdelningen, underrättas av Alf Karlsson omkring kl. 00.15. H jälmroth söker flera befattningshavare inom regeringskansliet och rikspolischefen men telefonlinjerna är upptagna. H jälmroth ringer byråchef en Sture Höglund; de talar om livvaktsfrågor. H jälmroth kontaktar därefter byråchef en Per Göran Näss. H jälmroth, Höglund och Näss går i tjänst.
* Dahlsten når från bostaden fem statsråd. Han åker därefter till regerings- kansliet i Rosenbad.
* TT skickar kl. 00.20 ut ett flashtelegram(* Flashtelegram är ett telegram som innehåller en nyhet som anses vara av särskilt stor vikt.) med texten "Olof Palme död". Sju minuter senare sänder TT ett telegram där omständigheterna anges i korthet.
00:20 TT sänder en s.k. flach om statsministerns död. ⇛
00:27 TT-telegram 1. ⇛
* Koci underrättar chefen för SBC om mordet omkring kl. 00.20 och strax därefter dennes ställföreträdare.
* Från krimjouren sänds tillgängliga signalementsuppgifter på gärningsmannen ut till taxi och SL (* Storstockholms lokaltrafik.) kl. 00.20.
* Några av Olof Palmes anhöriga kommer till Sabbatsberg.
* Rikspolisstyrelsens jourcentral underrättar jourhavande tjänsteman (polisintendenten Christer Sjöberg) om mordet kl. 00.25. Sjöberg underrättar rikspolischefen Holger Romander, som befinner sig i Värmland
* Omkring kl 00.30 talar TT in ett kort meddelande till telefonnyheterna (0710).
* Lindström kommer omkring kl.00.30 som den förste inom statsrådsberedningen till Rosenbad. Han underrättar ABAB om vad som hänt.
* Det första samtalet från en utländsk radiostation om mordet kommer till Sveriges Radios telefonväxel.
* TT:s inrikeschef Erik Nylén ringer omkring kl. 00.30 till Sveriges Radios växel och informerar om mordet och ber växeln att underrätta eko-redaktionen. Någon sådan underrättelse sker inte.
* Welander och Sandström kommer till SBC. De informeras av Koci. Welander tar över ledningen.
Gösta Welander och Sune Sandström kommer till SBC. ⇛
* Personal på våldsroteln kallas in för tjänstgöring. När de kommer i tjänst tar de successivt över uppgifter från krim jouren och förhör vittnen, tar emot tips m.m.
* Dahlsten försöker få fram ett meddelande till kungen. Vakthavande på Drottningholm uppger att kungen befinner sig med familjen i Storlien och att han inte har telefonnumret dit.
* Vakthavande tjänsteman i utrikesdepartementet får kontakt med jourhavande i statsrådsberedningen kl. 00.35.
* Personal från krim jouren kommer till Sabbatsberg. De hämtar in uppgifter från läkare och ambulanspersonal och samlar in kläder och annat bevismaterial.
* ABAB förstärker bevakningen av Rosenbad.
* En journalist från tidningen Arbetet ringer omkring kl. 00.40 till Sveriges Radio och meddelar vad som har hänt. Det samtalet når sändningsledaren som strax därefter får ännu ett samtal med samma uppgifter. Sändningsledaren beslutar sig för att tillämpa de sändningsföreskrifter som gäller om kungen dör.
* Sändningsledaren vid TV underrättas kl. 00.42 av en journalist. TV 2 avslutar sina sändningar för kvällen kl. 00.46.
* Ingvar Carlsson kommer i taxi till Rosenbad omkring kl. 00.45. Ungefär samtidigt kommer Dahlsten. Ingvar Carlsson kontaktar ABAB angående bevakningen av Rosenbad. ABAB tar kontakt med polisen.
* De första reportrarna vid ekoredaktionen kommer till Sveriges Radio omkring kl. 00:50.

Kl. 01:00 - 02:00

* Många av statsråden kommer till Rosenbad. Flera av dem åker taxi.
* Personalen på tekniska roteln underrättar chefen för roteln, kommissarien Vincent Lange.
* Riksradion ger kl. 01.10 sin första rapport om mordet.
01:10 Extra ekosändning. ⇛
* Personal från tekniska roteln kommer till brottsplatsen kl. 01.10.
* Kungens livvakter i Storlien får reda på mordet genom radioutsändningen.
* H jälmroth har kontakt med statssekreteraren i justitiedepartementet Harald Fälth och underrättar honom om vad som hänt. Fälth samtalar med justitieministern.
* Vakthavande befäl på försvarsstaben får kl. 01.15 telefonsamtal från försvarsattachén i Washington som vill ha bekräftelse på uppgifter i Washington om att Olof Palme mördats. Vakthavande befälet vet inget om detta.
* En tjänsteman på försvarsdepartementet, som i sin bostad hör den första radioutsändningen om mordet, underrättar kl. 01.19 vakthavande befäl på försvarsdepartementet och ringer omedelbart därefter till försvarsstaben och berättar nyheten.
* Dahlsten, som har sökt talmannen Ingemund Bengtsson, får besked att denne är i Spanien. Dahlsten kontaktar 1:e vice talmannen Ingegerd Troedsson. Troedsson åtar sig att meddela riksdagsdirektören Sune Johansson och att tillsammans med honom förbereda talmannens beslut med anledning av statsministerns död.
* Kungens livvakter tar omkring kl. 01.30 kontakt med ABAB för att förstärka kungens bevakning.
* Lange kommer till brottsplatsen. Lange beslutar efter en kort stund att undersökningen skall avbrytas. Teknikerna åker till SBC för att få ytterligare information.
* Överbefälhavaren Lennart Ljung underrättas omkring kl. 01.30 i sin bostad av vakthavande befälet i försvarsstaben.
* Hjälmroth, Höglund, och Näss kommer till rikspolisstyrelsen ungefär samtidigt.
* Ingvar Carlsson, statsrådet Anita Gradin, statsrådet Kjell-Olof Feldt, Dahlsten och Lindström körs av polisen från Rosenbad till Sabbatsberg.
* Hjälmroth och Näss kommer omkring kl. 01.50 till SBC för att få information.
* Tillförordnade chefen för kriminalavdelningen underrättas.
* Welander ger order om att rikslarm skall sändas ut. Han beger sig därefter till Sabbatsberg.

Kl. 02.00 - 03.00

* Ljung kommer omkring kl. 02.00 till försvarsstaben. En genomgång av beredskapsläget görs.
* Begäran om rikslarm sänds från polismyndigheten i Stockholm till rikspolisstyrelsen kl. 02.02. Sändningen av rikslarmet påbörjas kl. 02.05.
* Personalen från tekniska roteln åker till Sabbatsberg för att bl.a. ta hand om bevismaterial.
* Lisbeth Palme och några anhöriga skjutsas av polisen till bostaden på Västerlånggatan.
Lisbet Palme lämnar Sabbatsbergs sjukhus.
* Ett tjugotal tjänstefria livvakter inom säkerhetsavdelningen beordras i tjänst. Aven viss annan personal kallas in under natten.
* Chefen för spaningssektionen kommer till polishuset. Han kallar in personal för tjänstgöring.
* Ljung meddelar kl. 02.45 säkerhetsavdelningens sambandscentral på vilket telefonnummer han kan sökas. Ungefär samtidigt meddelar justitieminister Sten Wickbom var han kan nås.
* Medlemmarna i regeringen och Welander skjutsas från Sabbatsberg till Rosenbad av polisen.

Kl. 03:00 - 04:00

* Troedsson och Johansson kommer till riksdagen omkring kl. 03.00.
* 1:e hovmarskalken Lennart Ahrén väcks av en journalist från TT som undrar om kungen har avbrutit sin skidsemester med anledning av mordet på Olof Palme.
* Regeringen sammanträder med början kl. 03.07. Tretton medlemmar av regeringen är närvarande när sammanträdet börjar. Vid en allmän beredning redogör Welander och Hjälmroth för polisarbetet. Försvarsministern Roine Carlsson anländer omkring kl. 03.30. Det militära säkerhetsläget berörs. Regeringen beslutar att överlämna en skrivelse till riksdagens talman i vilken regeringen anmäler att statsministern är död.
Regeringssammanträde börjar i Rosenbad. ⇛
* Rikspolisstyrelsen sänder på Romanders order ut gränslarm kl. 03.09.
* Bevakningsproblem uppstår vid brottsplatsen. Bevakningen förstärks tillfälligt. Skyddsstaket skaffas fram och avspärrningen förstärks.
* Ahrén tar kontakt med kungens livvakter och ber dessa meddela adjutanten att han skall ringa Ahrén. Meddelandet vidarebefordras till adjutanten via ABAB-vakten.
* Kungens livvakter tar kontakt med säkerhetsavdelningen i Stockholm.
* Från överbefälhavaren går omkring kl. 03.45 ut order till samtliga myndigheter inom försvarsmakten om flaggning. Ordern är samtidigt en information om det inträffade.
* Welander återvänder till polishuset. Hjälmroth återvänder till rikspolisstyrelsen. Welander sänder en sambandsman till Rosenbad.

Kl. 04:00 - 05:00

* Rapport går kl. 04.00 ut med en extra nyhetssändning om mordet.
* Ahrén talar med adjutanten och även med kungen. Ahrén underrättar riksmarskalken.
* Hjälmroth återvänder till Rosenbad för att diskutera livvaktsfrågor.

Kl. 05:00 - 06:00

* En rättelse av rikslarmet sänds ut kl. 05.06 på order av Welander.
Rikslarmet korrigeras. ⇛
* De livvakter som avdelats för skyddet av vissa statsråd kommer successivt till Rosenbad.
* Regeringen håller presskonferens i Rosenbad med början kl. 05.15.
Presskonferens med Ingvar Carlsson morgonen efter mordet på Olof Palme. ⇛
* Kl. 05.15 kommer Ljung till försvarsdepartementet för ett sammanträffande med försvarsministern och andra tjänstemän i departementet.
* Hjälmroth återvänder till rikspolisstyrelsen.

Kl. 06:00 - 12:00

* Kungen lämnar omkring kl. 06.00 Storlien och åker till Östersund för att därifrån flyga till Stockholm.
* En privatperson överlämnar omkring kl. 06.30 en kula, som han enligt uppgift har hittat på den västra sidan av Sveavägen, till en polisman som bevakar brottsplatsen. Lange tillkallas och tar hand om kulan för teknisk undersökning.
”Lisbet kulan” hittas. ⇛
* Landshövding Sandgren, som befinner sig i Paris, ringer omkring kl. 07.40 till länsöverdirektören Olle Lindberg. Sandberg har underrättas om mordet av sin sekreterare. Lindberg har inte hört något från polisen. Han ringer till polishuset och talar med Welander.
Landshövding Lennart Sandgren ringer länsöverdirektören Olle Lindberg. ⇛
* Tekniska rotelns personal kommer till brottsplatsen omkring kl. 08.30 för att påbörja brottsplatsundersökningen.
Brottsplatsundersökningen återupptas. ⇛
* Beredskapsåklagaren, kammaråklagaren Birgit Hallberg, kontaktar våldsroteln och frågar om hon bör åka in till polishuset men får svaret att det inte behövs; någon gärningsman är ännu inte känd.
* Departementsrådet i justitiedepartementet Klas Bergenstrand åker omkring kl. 09.00 enligt överenskommelse med Welander till polishuset för att få information.
Bergenstrand från justitiedepartementet åker till ledningscentralen. ⇛
* Från omkring kl. 10.30 spärras ett större område av för brottsplatsundersökningen. Blodspåren undersöks och dokumenteras. En genomsökning sker efter kulor, hylsor och andra spår. Platsen för brottet och den förmodade flyktvägen fotograferas, skisser upprättas m.m. Området närmast brotts- platsen sopas för hand. En sopmaskin sopar Sveavägen. Det som har sopats ihop tas till vara i plastsäckar. Brottsplatsundersökningen avslutas kl. 15.45.
* Kungen anländer till Arlanda.
* Holmér kommer till polishuset omkring kl. 10.50. Han tar över ledningen av spaningsarbetet.
* Med början kl. 11.00 hålls ett möte med säkerhetscheferna i departementen.
* Talmannen anländer från Spanien till Arlanda omkring kl. 11.00. Han möts av livvakter. Talmannen åker direkt till riksdagshuset där har överlägger med Troedsson och Johansson. Talmannen beslutar att entlediga samtliga statsråd och uppmanar dem samtidigt att uppehålla sina befattningar till dess en ny regering har tillträtt.
* Kl. 12.00 håller polisen sin första presskonferens om mordet.

Några huvudpunkter i den fortsatta brottsutredningen

I mordutredningen engageras - förutom polismyndigheten i Stockholm rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning och rikskriminalsektionen.

Under de första dagarna i mars 1986 formeras en s.k. ledningsgrupp vid polis- myndigheten i Stockholm. Den leds av Holmer. I gruppen ingår representanter för rikspolisstyrelsen (rikskriminalsektionen och säkerhetsavdelningen) och två "observatörer" från justitiedepartementet. I övrigt består gruppen huvudsakligen av chefspersonal vid polismyndigheten i Stockholm.

Chefsåklagaren Karl Gerhard Svensson utses den 1 mars 1986 att svara för kommande åklagaruppgifter i utredningen.

Brottsplatsundersökning och rättsmedicinsk obduktion äger rum den 1 mars 1986. Dörrknackning i området omkring brottsplatsen och den förmodade flyktvägen inleds samma dag. Dörrknackningsaktioner äger sedan rum vid flera tillfällen under mars 1986.

Inkommande tips börjar registreras på data.

Den 2 mars 1986 hittar en privatperson en kula intill tunnelbanenedgången vid Tunnelgatan. Kulan överlämnas till polis på platsen.

Med hjälp av en signalementsmaskin, som har lånats av Bundeskriminalamt i Wiesbaden, framställer polisen med Vittnesuppgifter som underlag en s.k. pusselbild av gärningsmannen. Bilden lämnas till massmedia för publicering den 6 mars 1986. Publiceringen resulterar i en stor mängd tips till polisen om personer som liknar bilden.

Den 6 mars 1986 hämtas en man, som sedermera kom att kallas 33-åringen, till förhör. Svensson går in som förundersökningsledare, såvitt gäller den delen av utredningen. 33-åringen lämnar polishuset efter förhöret.

33-åringen hämtas till ett nytt förhör den 12 mars 1986. Efter förhöret anhålls han som misstänkt för medhjälp till mord. Vid husrannsakan i hans bostad tas bl.a. kläder i beslag.

Svensson ger den 17 mars 1986 in en framställning till tingsrätten om att 33-åringen skall häktas. När han förbereder häktningsförhandlingen finner Svensson att misstankarna mot 33-åringen har försvagats. Han återkallar därför häktningsframställningen den 19 mars 1986 och 33-åringen försätts på fri fot.

Den 25 mars 1986 publiceras ytterligare en pusselbild. Denna bild föreställer en man som misstänks ha skuggat Olof Palme.

Polismyndigheten i Stockholm utfäster en belöning på högst 500 000 kronor till den som kan lämna sådan upplysningar att mordet klaras upp.

Den 1 april 1986 sänder polisen ut ett rikslarm där det sägs att mordvapnet med stor säkerhet är en revolver av märket Smith & Wesson .357.

Meningsskiljaktigheter uppkommer mellan Svensson och Holmér om hur utredningen mot 33-åringen skall drivas vidare. Det leder bl.a. till att ett sammanträde hålls hos justitieministern den 28 april 1986 och till att riksåklagaren överprövar ett beslut av Svensson om konfrontationer.

Den 1 maj 1986 övertar åklagare ledningen av hela förundersökningen. Överåklagaren Claes Zeime blir undersökningsledare. Svensson handlägger dock alltjämt den del av utredningen som rör 33-åringen.

Den 16 maj 1986 lägger Svensson ned förundersökningen mot 33-åringen. I och med det blir Zeime ledare av hela förundersökningen.

I mitten av maj 1986 får polisen ett tips om att en man, S, i mitten av februari 1986 skulle ha levererat ett vapen till en annan man som var intagen i samma kriminalvårdsanstalt som S vid detta tillfälle. Tipset leder till att utredningen inriktas på en bestämd krets av personer med anknytning till den i Sverige terroriststämplade organisationen "Kurdiska arbetarpartiet" (PKK). Under återstoden av år 1986 koncentreras en stor del av polisens resurser på den organisationen och vissa av dess sympatisörer. Det är det som senare kommer att kallas huvudspåret.

Meningsskiljaktigheter uppstår mellan Holmér och Zeime om hur utredningen skall drivas. Den 11 december 1986 hålls ett sammanträde hos justitieministern. Avsikten med sammanträdet är att utröna förutsättningarna för fortsatt samarbete mellan polis och åklagare. En presskommuniké utfärdas i vilken det konstateras att det finns goda förutsättningar för samarbete.

För att pröva styrkan av bevisningen i huvudspåret hämtas, på beslut av åklagare, nio vittnen och fyra misstänkta till förhör på morgonen den 20 januari 1987. Samtidigt sker husrannsakan på flera platser. Efter förhören får samtliga lämna polishuset.

Vid samma tidpunkt grips tre personer som är anhållna i sin frånvaro misstänkta för medhjälp till mordet på Cetin Gungör i medborgarhuset i Stockholm den 2 november 1985. Efter förhör beslutar åklagaren att anhållandena skall bestå. Den 23 januari 1987 inger åklagaren häktningsframställning beträffande alla tre. Vid häktningsförhandling den 27 januari 1987 avslår tingsrätten häktningsyrkandena beträffande två av de anhållna. Åklagaren återkallar då häktningsframställningen mot den tredje av de misstänkta.

De meningsskiljaktigheter i fråga om hur utredningen skall bedrivas som tidigare funnits mellan Holmér och Zeime fördjupas. Regeringen griper in. I beslut som formellt fattas den 5 februari 1987 men som tillkännages vid en presskonferens vid 23-tiden den 4 februari 1987 uppdrar regeringen åt rikspolisstyrelsen att leda spaningsarbetet. Regeringen uppdrar samtidigt åt riksåklagaren att leda förundersökningen.


1988/89:KU 30
SOU 1987:72 Bilaga 3 Kalendarium över brottsutredningen